autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de ocrotire, instruire și recuperare a copiilor și tinerilor handicapați și a celor orfani
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Structura și volumul activităților personalului din instituțiile de ocrotire a copiilor și tinerilor și din unitățile de învățământ special pentru aceștia sunt prevăzute în anexele nr. 1, 1 A și 1 B.

Art. 2. - Alocațiile zilnice de hrană pentru copiii și tinerii din instituțiile de ocrotire și din cele de învățământ special sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - În vederea formării de specialiști pentru unitățile de ocrotire și de învățământ special, la universitățile din București, Cluj și Iași se înființează, începând cu anul universitar 1990/1991, câte o secție de psihopedagogie specială și asistență socială.

În specialitățile prevăzute la alin. 1 se organizează cursuri postuniversitare cu durata de un an.

Art. 4. - Pe data prezentei hotărâri se înființează, în subordinea Ministerului Învățământului, Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor și Tinerilor Handicapați, ca instituție experimental-operațională și de perfecționare a personalului didactic din domeniul educației speciale, având ca sarcini principale:

a) evaluarea, optimizarea și extinderea educației speciale, pe baza principiilor și cerințelor moderne ale recuperării persoanelor handicapate;
b) stabilirea metodologiei și a conținutului activității de readaptare a copiilor și tinerilor deficienți sau inadaptați școlar, social ori profesional;
c) coordonarea sistemului de inițiere, specializare și perfecționare a personalului încadrat în instituțiile de ocrotire și de învățământ special.

Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor și Tinerilor Handicapați va funcționa împreună cu o școală specială organizată ca stație pilot, având o administrație comună cu aceasta.

În realizarea sarcinilor ce îi revin, Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor și Tinerilor Handicapați va colabora cu Institutul de Științe Pedagogice, cu alte instituții de cercetare și de învățământ superior, cu instituțiile specializate ale Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și ale altor organe centrale interesate.

Structura și numărul posturilor Centrului Metodologic pentru Recuperarea Copiilor și Tinerilor Handicapați sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Anexele nr. 1, 1 A, 1 B, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Structura și volumul
activităților personalului didactic, medical și administrativ din casele de copii și din unitățile de învățământ special

I. Învățământ preșcolar

1. Case de copii preșcolari

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 • director; se normează un post la casele de copii preșcolari care funcționează de sine stătătoare.
La casele de copii preșcolari care funcționează împreună cu altă unitate de învățământ, conducerea se asigură de directorul unității de învățământ în subordinea căruia funcționează.
b) Personal didactic de predare:
 • educatoare - câte un post de schimb pentru fiecare grupă;
 • profesor psihopedagog (pentru psihodiagnoză și logopedie) cu normă didactică de 16 ore săptămânal, câte un post la unitățile cu peste 100 de copii și 1/2 normă la unitățile care au sub 100 de copii.
B. Personal auxiliar:
 • supraveghetor de noapte - un post la 2 grupe de copii.
C. Personal funcțional, operativ și de servire:
 • bucătar, spălătoreasă, lenjereasă, muncitor bucătărie, muncitor calificat sau altele asemănătoare - un post la 7 copii în medie;
 • administrator, contabil, magaziner - un post la 50 de copii, 2 posturi la 51-100 copii, 3 posturi la peste 100 de copii;
 • îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie;
 • portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție;
 • muncitor calificat (fochist) - un post de tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.

2. Grădinițe speciale pentru copii cu deficiențe; grădinițe care funcționează pe lângă unități medicale

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 • director - se normează un post la unitățile de sine stătătoare, de regulă profesor-defectolog; la grădinițele care funcționează împreună cu școli, conducerea se asigură de directorul școlii;
b) Personal de predare:
 • educatoare - câte un post pe schimb pentru fiecare grupă de copii preșcolari;
 • profesor-defectolog - câte un post pentru fiecare grupă de copii cu normă didactică de 16 ore săptămânal.
B. Personal auxiliar:
 • supraveghetor de noapte - un post la 2 grupe de copii.
C. Personal funcțional, operativ și de servire:
 • bucătar, spălătoreasă, lenjereasă, muncitor bucătărie, muncitor calificat sau altele asemănătoare - un post la 7 copii, în medie;
 • administrator - contabil, magaziner - un post până la 50 de copii, 2 posturi la 51-100 copii, 3 posturi la peste 100 de copii;
 • îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie;
 • portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție;
 • muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.

II. Învățământ primar și gimnazial

1. Casele de copii școlari

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 • director - cadru didactic - un post pentru fiecare unitate;
 • director adjunct - cadru didactic - un post la unitățile cu cel puțin 12 grupe de elevi; al doilea post de director adjunct se poate norma la unitățile cu peste 30 de grupe sau cel puțin 2 forme de ocrotire (casă de copii cu școală specială).
b) Personal didactic:
 • învățător, profesor (educator) pentru organizarea și desfășurarea activităților didactico-educative în afara orelor de curs, potrivit programei, cu normă didactică de 24 de ore săptămânal - un post de fiecare grupă;
 • profesor psihopedagog pentru psihodiagnoză, orientare școlară și logopedie (clasele I-IV), cu normă didactică de 16 ore - un post pe unitate;
 • profesor muzică - câte un post la fiecare unitate cu cel puțin 150 copii și 1/2 post la cele cu mai puțin de 150 copii, cu normă didactică de 16 ore săptămânal;
 • profesor de educație fizică - câte un post la fiecare unitate cu cel puțin 150 de copii și 1/2 post la unitățile cu mai puțin de 150 de copii, cu normă de 16 ore pe săptămână;
 • maistru-instructor - câte un post la fiecare unitate cu cel puțin 150 de copii și 1/2 post la cele cu mai puțin de 150 de copii, cu normă didactică de 24 de ore săptămânal.
B. Personal auxiliar:
 • instructor pentru educație (cu pregătire medie) - un post la 2 grupe, pentru activitățile colective, organizarea și îndrumarea timpului liber al minorilor;
 • supraveghetor de noapte - un post pentru fiecare 2 grupe de copii;
 • bibliotecar, tehnician sau altele asemănătoare - un post la 400 de copii, 1/2 post la 200 de copii în medie.
C. Personal funcțional, operativ și de servire:
 • bucătar, muncitor bucătărie - cofetar sau altele asemănătoare - un post la 60 mese servite în medie;
 • vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul;
 • îngrijitor - un post la 500 mp suprafață de curățenie;
 • muncitor calificat, spălătoreasă, lenjereasă sau altele asemănătoare - un post pentru fiecare 25 de elevi, în medie;
 • muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere;
 • portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție;
 • secretar școală, administrator, contabil, magaziner sau altele asemănătoare - un post la 55 de elevi, în medie;
 • personal pentru gospodăriile anexe - un post la 10-40 de porci, 2 la 41-80 și 3 posturi la peste 80 de porci.

2. Școli speciale pentru copii cu deficiențe

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 • director, de regulă un cadru didactic defectolog (profesor de pedagogie, psihologie, defectologie sau psihopedagogie specială) - câte un post pe unitate;
 • director adjunct, de regulă un cadru didactic defectolog - un post pentru cel puțin 12 clase de elevi interni și cel puțin 15 clase la unitățile cu semiinternat; al doilea post se poate norma la unitățile cu peste 30 de clase de elevi sau cel puțin 2 forme de ocrotire.
b) Personal de predare:
 • profesor - un post pentru predarea a 18 ore la clasele pregătitoare și I-VIII;
 • profesor psihopedagog (cu norma didactică de 16 ore);
 • pentru activitățile specifice recuperatorii - câte un post la 2 clase la școlile pentru copii deficienți de vedere și auz și la 3 clase la școlile pentru deficienți mintali;
 • pentru psihodiagnoză, orientare școlară și psihoterapie - un post pe unitate; la unitățile cu peste 300 de elevi se mai poate norma 1/2 post;
 • pentru profilaxia și terapia tulburărilor de limbaj la centrele logopedice interșcolare. Această activitate se desfășoară atât în clasele constituite, cât și în cabinete special amenajate. În funcție de gravitatea tulburărilor, norma anuală a unui logoped este de 35-40 de minori cu tulburări de limbaj din grădinițe și școli generale;
 • profesor pentru cultură fizică medicală, kinoterapie și educație psihomotrice cu norma didactică de 18 ore - un post pentru fiecare unitate;
 • profesor preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă de elevi nevăzători;
 • învățător, profesor (educator) pentru organizarea și desfășurarea activităților de terapie cognitivă, abilitare manuală și terapie ocupațională, formarea autonomiei personale și sociale, în afara orelor de curs, cu normă didactică de 24 de ore - un post de fiecare clasă sau grupă.
B. Personal auxiliar:
 • instructor pentru educație (cu pregătire medie) - un post la 2 grupe, pentru activitățile colective, organizarea și desfășurarea timpului liber al minorilor din școlile speciale cu internat;
 • supraveghetor de noapte - un post la fiecare 2 grupe de copii interni;
 • bibliotecar, tehnician sau altele asemănătoare - un post la 400 de copii, 1/2 post la 200 de copii în medie.
C. Personal funcțional, operativ și de servire:
 • bucătar, muncitor bucătărie - cofetar sau altele asemănătoare - un post la 60 de mese servite în medie;
 • vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul;
 • îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie la școlile speciale pentru deficienți de vedere și la 500 mp la celelalte școli speciale;
 • muncitor calificat, spălătoreasă, lenjereasă sau altele asemănătoare - un post pentru fiecare 25 de elevi în medie;
 • muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere;
 • portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție;
 • secretar școală, administrator, contabil, magaziner sau altele asemănătoare - un post la 55 elevi în medie;
 • personal pentru gospodăriile anexe - un post la 10-40 de porci, 2 la 41-80 și 3 posturi la peste 80 de porci.

III. Personal medical și de asistență socială

1. Personal medical superior și mediu:
 • medic - o normă la 100 de copii și elevi din grădinițe și școli speciale și case de copii: pediatru, medicină generală, stomatologie, și, după caz, oftalmologie, O.R.L., neuropsihiatrie, neurologie, prin dirijare, detașare sau transferare la unitatea de ocrotire și învățământ special, cu modificarea corespunzătoare a prevederilor din anexa nr. 3 la Decretul nr. 398 din 3.11.1977 privind stabilirea normelor unitare, de structură pentru unitățile sanitare, cap. I, punctul 10 și cap. II, punctul 10;
 • soră (oficiantă) medicală - un post la 100 elevi pe tură prin dirijare, detașare sau transfer.
2. Personal sanitar elementar:
 • infirmier - un post la 15 copii preșcolari (din grădinițe speciale și case de copii) și la 75 de copii din școlile speciale pentru deficienți senzoriali sau mintali;
 • asistent social - un post la 200 copii în medie la casele de copii și școlile speciale pentru copii deficienți.

IV. Efectivele de elevi pe clase (grupe) vor fi de cel mult 12, dar nu mai puțin de 8 la grădinițe speciale, case de copii preșcolari la unitățile pentru deficienți senzoriali și mintali și de cel mult 15, dar nu mai puțin de 12 elevi la casele de copii. La casele de copii cu școli ajutătoare, efectivele de elevi pe clase vor fi cele prevăzute la unitățile pentru deficienți mintali (8-12).

Pentru copiii cu deficiențe asociate pot funcționa clase (grupe) cu un număr redus de elevi, 4-8.

Directorul desfășoară activitate la clasă de 2-4 ore săptămânal, iar directorul adjunct de 4-6 ore.

Directorii caselor de copii și grădinițelor speciale nu au obligația de predare la clasă.

Personalul nou încadrat pe posturi didactice și didactice ajutătoare în primul an de activitate va urma un curs de specializare în domeniul psihopedagogiei speciale.

Pe posturile de profesor-predare la clasele pregătitoare și I-VIII vor fi încadrați absolvenți ai facultăților sau secțiilor de psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie, cu prioritate, precum și cei cu pregătire superioară de alte specialități care au urmat cursuri de specializare sau perfecționare ori au obținut definitivarea în învățământ sau gradele didactice în pregătirea de bază și defectologie. Posturile de psihopedagog prevăzute pentru activitățile specifice recuperatorii din școlile speciale, cele pentru psihodiagnoză și logopedie din case de copii și școli speciale, cele de la centrele logopedice interșcolare vor fi încadrate, de regulă, cu profesori absolvenți ai facultăților sau secțiilor de psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială (defectologie).

Personalul care asigură supravegherea și deservirea copiilor în zilele de odihnă și nelucrătoare va primi drepturile respective, potrivit Codului muncii.


[modificare] Anexa Nr. 1 A

Criterii de normare
pentru personalul de la căminele-școală, școlile profesionale, liceele speciale și centrele școlare pentru deficienți și minori cu tulburări de comportament

I. Cămine-școală pentru deficienți parțial recuperabili

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 1. Director - un post pe unitate.
 2. Director adjunct - se normează un post la unitățile cu cel puțin 12 clase (grupe) de elevi, al doilea post se poate norma la căminele cu peste 30 de clase.
b) Personal de predare:
 1. Educatoare grădiniță - câte un post pe schimb pentru fiecare grupă; la 6 posturi astfel normate se acordă câte două posturi de educatoare pentru asigurarea desfășurării activității în zilele nelucrătoare și în timpul concediilor.
 2. Învățător - un post de fiecare clasă I-IV cu activitate de predare potrivit numărului de ore săptămânal din planul de recuperare.
 3. Profesor la clasele V-VIII - câte un post pentru predarea a 16 ore săptămânal.
 4. Educator - câte un post pentru fiecare clasă (grupă) de elevi, efectuând 24 de ore de activitate directă cu copiii, săptămânal. La fiecare 6 posturi astfel normate se acordă un post pentru zilele nelucrătoare și concedii.
 5. Profesor preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă (grupă) de copii nevăzători.
 6. Profesor psihopedagog (defectolog) - câte un post la 3 clase (grupe) pentru 16 ore săptămânal.
 7. Profesor pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie și educație psihomotorie - câte un post pentru 150 de elevi cu deficiențe neuromotorii și pentru 250 elevi cu deficiențe senzoriale sau mintale, cu activitate de 16 ore săptămânal.
 8. Maistru instructor - câte un post pentru 24 de ore de instruire practică, săptămânal.
c) Personal auxiliar de învățământ:
 1. Instructor (principal) pentru educație, cu pregătire medie - câte un post pentru 50 de elevi interni, pentru activitățile colective, organizarea și îndrumarea timpului liber al elevilor.
 2. Asistente sociale - câte un post pentru 150 de elevi, în medie.
 3. Laborant sau bibliotecar - câte un post pe unitate; al doilea post se poate acorda la unitățile cu peste 200 elevi.
d) Personal de administrație:
 1. Contabil-șef - un post pentru fiecare unitate.
 2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate.
e) Personal de deservire:
 1. Îngrijitor - câte un post la 300 mp suprafață de curățenie.
 2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.
 3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru întreținere imobile, instalații și reparat material didactic.
f) Personal pentru internate și cantine - personal funcțional:
 1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.
 3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principali) - un post la 150 elevi, în medie pe toate unitățile.
 4. Monitor bucătărie - un post la 30 elevi interni și la 50 de elevi semiinterni.
 5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi interni.
 6. Infirmier sau brancardier - un post la 15 preșcolari și la 75 elevi deficienți.
 7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 25 de elevi, în medie, la toate unitățile.
 8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție.
 9. Vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul.
 10. Personal pentru gospodăriile anexe la cantină - un post la 10-40 porci, două posturi la 41-80 de porci, 3 posturi la peste 80 de porci și un post în plus pentru vite, oi, păsări, iepuri etc.

II. Școli profesionale, licee și școli postliceale speciale

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 1. Director - un post pe unitate.
 2. Director adjunct - un post pentru cel puțin 12 clase de elevi interni și peste 15 clase la unitățile cu semiinternat; al doilea post se poate norma la unitățile cu peste 30 de clase, sau cu cel puțin 2 forme de învățământ special.
b) Personal de predare:
 1. Profesor - câte un post pentru predarea a 16 ore săptămânal.
 2. Profesor psihopedagog (defectolog) - un post la 200 de elevi, în medie, pentru predarea a 16 ore săptămânal.
 3. Profesor pentru cultură fizica medicală, kinetoterapie și educație psihomotorie, pentru 16 ore săptămânal - un post pentru 100 de elevi cu deficiențe neuromotorii și pentru 200 de elevi cu deficiențe senzoriale sau mintale.
 4. Profesor preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă de elevi nevăzători.
 5. Maistru, instructor - un post pentru 24 de ore de instruire practică, săptămânal.
c) Personal auxiliar de învățământ:
 1. Pedagog - un post la 25 de elevi interni și câte un post la 50 de elevi semiinterni.
 2. Asistent social - câte un post pentru 200 de elevi, în medie.
 3. Laborant sau bibliotecar - câte un post pentru 250 de elevi, în medie.
d) Personal pentru atelierele școlare:
 1. Șef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcționar (inclusiv principal), muncitori calificați sau alte funcții asemănătoare pentru practica productivă a elevilor - un post pentru 100.000 lei producție anuală, în medie pe toate unitățile.
e) Personal de administrație:
 1. Contabil-șef - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate școlară.
f) Personal de deservire:
 1. Îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie pentru elevii deficienți de vedere și un post la 500 mp la celelalte unități speciale de învățământ.
 2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.
 3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru întreținere imobile, instalații și reparat material didactic.
g) Personal pentru internate și cantine:
 1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.
 3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150 de elevi, în medie, pe toate unitățile.
 4. Muncitor bucătărie - un post la 30 de elevi interni și 50 de elevi semiinterni.
 5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi nevăzători interni și la 50 de elevi la celelalte categorii de deficienți.
 6. Infirmier, brancardier - un post la 150 de elevi.
 7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 35 de elevi.
 8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție.
 9. Vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul.
 10. Personal pentru gospodăriile anexe - un post pentru 10-40 porci, două posturi pentru 41-80 de porci, trei posturi la peste 80 de porci și un post în plus pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).

III. Școli speciale de reeducare

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 1. Director - un post pe unitate.
 2. Director adjunct - un post la școlile cu peste 12 clase de elevi, al doilea post se poate norma la unitățile cu peste 20 de clase de elevi sau cu cel puțin 2 forme de învățământ special.
b) Personal de predare:
 1. Învățător - un post pentru fiecare clasă I-IV cu activitate de predare potrivit planului de învățământ.
 2. Educator - un post pentru fiecare clasă (grupă) de elevi, efectuând 24 ore săptămânal activitate directă cu elevii.
 3. Profesor - câte un post pentru predarea a 16 ore săptămânal.
 4. Profesor psihopedagog - câte un post la 75 de elevi, pentru psihodiagnoză, orientare școlar-profesională și psihoterapie, pentru 16 ore săptămânal.
c) Personal auxiliar de învățământ:
 1. Instructor (principal) pentru educație, cu pregătire medie - câte un post la 30 de minori.
 2. Asistent social (principal) - un post la 150 de minori, în medie.
 3. Laborant sau bibliotecar - un post pentru 200 de elevi, în medie.
d) Personal pentru atelierele școlare:
 1. Șef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcționar (inclusiv principal) muncitori calificați sau alte funcții asemănătoare pentru practica productivă a elevilor - un post pentru 100.000 lei producție anuală.
e) Personal de administrație:
 1. Contabil-șef - un post la fiecare școală.
 2. Secretar (principal) - un post la fiecare școală.
f) Personal de deservire:
 1. Îngrijitor - un post pentru 500 mp suprafață de curățenie.
 2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.
 3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 pentru întreținerea imobilelor, instalațiilor și reparat material didactic.
g) Personal pentru internate și cantine:
 1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.
 3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150 de elevi.
 4. Muncitor bucătărie - un post la 30 de elevi.
 5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi.
 6. Infirmier, brancardier - un post la 100 de elevi.
 7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor necalificat - un post la 45 de elevi.
 8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție.
 9. Vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul.
 10. Personal pentru gospodăriile anexe la cantină - un post la 10-40 de porci, două posturi de la 41-80 porci, trei posturi la peste 80 porci și un post pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).

IV. Centre școlare și centre de calificare și recalificare

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 1. Director - un post pe unitate.
 2. Director adjunct - un post la cel puțin 12 clase de elevi, al doilea post se poate norma la unitățile cu cel puțin 2 forme de ocrotire ori de învățământ special.
b) Personal de predare:
 1. Educatoare grădiniță - un post pe tură pentru fiecare grupă de preșcolari.
 2. Învățător - un post de fiecare clasă I-IV cu activitate de predare potrivit numărului săptămânal de ore din planul de învățământ (recuperare).
 3. Profesor - un post pentru predarea a 16 ore săptămânal.
 4. Profesor psihopedagog (defectolog) - un post la 200 de elevi pentru activități recuperatorii la centrele pentru deficienți și la 75 elevi la școlile speciale de reeducare, pentru psihodiagnoză, orientare școlară, psihoterapie etc., cu obligație de predare de 16 ore săptămânal.
 5. Profesor pentru cultură fizică medicală, kinetoterapie și educație psihomotorie, pentru 16 ore săptămânal - un post pentru 100 de elevi cu deficiențe neuromotorii și pentru 200 de elevi cu deficiențe senzoriale sau mintale.
 6. Profesor-preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă de elevi nevăzători.
 7. Educator - un post pentru fiecare clasă (grupă) de elevi, efectuând 24 de ore săptămânal activitate directă cu elevii din cămine-școală și școli de reeducare.
 8. Maistru instructor - un post pentru 24 de ore săptămânal de instruire practică.
c) Personal auxiliar de învățământ:
 1. Pedagog - un post pentru 25 de elevi interni și câte un post la 50 de elevi semiinterni pentru elevii cuprinși în școli profesionale, licee speciale, școlile postliceale și cursurile de calificare - recalificare a invalizilor.
 2. Instructor (principal) pentru educație, cu pregătire medie - un post la 50 de elevi interni pentru activitățile colective, organizarea și îndrumarea timpului liber al elevilor din secțiile de cămin-școală și la 30 minori la școlile speciale de reeducare.
 3. Asistent social (principal) - un post la 200 de elevi la școlile pentru deficienți și pentru 150 de elevi la școlile speciale de reeducare, în medie.
 4. Laborant sau bibliotecar - un post pentru 200 elevi, în medie.
d) Personal pentru ateliere școlare: șef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcționar (inclusiv principal), muncitori calificați sau alte funcții asemănătoare pentru practica productivă a elevilor. Un post pentru 100.000 lei producție anuală.
e) Personal de administrație:
 1. Contabil-șef - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Secretar - un post la fiecare unitate școlară.
f) Personal de deservire:
 1. Îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie, în medie, la unitățile pentru elevi deficienți de vedere și pentru preșcolari și un post la 500 mp la celelalte unități speciale de învățământ.
 2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.
 3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 elevi pentru întreținerea imobilelor, instalațiilor și repararea materialului didactic.
g) Personal pentru internate și cantine:
 1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.
 3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150, în medie, pe toate unitățile.
 4. Muncitor bucătărie - un post la 30 elevi interni și la 50 elevi semiinterni.
 5. Supraveghetor de noapte - un post la 50 elevi interni la școlile profesionale, liceele și școlile postliceale pentru deficienți și un post la 35 elevi nevăzători, la școlile speciale de reeducare și căminele-școală.
 6. Infirmier sau brancardier - un post la 15 preșcolari, la 75 copii deficienți din secțiile de cămin-școală sau la 100 elevi de la celelalte forme de învățământ special, în medie pentru toate unitățile.
 7. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție.
 8. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 35 de elevi deficienți sau la 45 minori din școlile de reeducare, în medie, la toate unitățile.
 9. Vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul.
 10. Personal pentru gospodăriile anexă la cantină - un post la 10-40 de porci, două posturi de la 41 la 80 porci, trei posturi la peste 80 de porci și un post în plus pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).

V. Personal medical:

Personal medical superior și mediu:
 1. Medic - o normă la 100 de copii și elevi din căminele-școală, școlile profesionale, liceele, școlile postliceale speciale și școlile de reeducare, pediatru, medicină generală, stomatologie și după caz, oftalmologie, O.R.L., neuropsihiatrie, neurologie, dirijat, detașat sau transferat la unitatea de ocrotire și învățământ special, cu modificarea corespunzătoare a prevederilor din anexa nr. 3 la Decretul nr. 398 din 3.11.1977, privind stabilirea normelor unitare, de structură pentru unitățile sanitare, cap. I, punctul 10 și cap. II punctul X.
 2. Soră (oficiant) medicală - un post la 100 elevi pe tură prin dirijare, detașare sau transfer.

VI. Efectiv de elevi pe clase (grupe) vor fi de cel mult 12, dar nu mai puțin de 8, la unitățile pentru deficienți senzoriali și la căminele-școală și de cel mult 15 elevi, dar nu mai puțin de 10, la unitățile pentru deficienți mintali și motorii recuperabili și la școlile speciale de reeducare.

Pentru copiii cu deficiente asociate pot funcționa clase (grupe) cu un număr mai redus de elevi.

Directorul desfășoară activitate la clasă de 2-4 ore săptămânal, iar directorul adjunct de 4-8 ore.

Pe posturile de profesor-psihopedagog (defectolog) pot fi încadrați absolvenți ai facultăților sau secțiilor de psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie, cu prioritate, precum și cei cu pregătire superioară de alte specialități care au urmat cursuri de specializare sau perfecționare, ori au obținut definitivarea în învățământ sau gradele didactice în pregătirea de bază și defectologie.

Unitățile care funcționează cu cel puțin două forme de învățământ se pot organiza în centre școlare cu conducere și administrație unică.

Personalul care asigură supravegherea și deservirea copiilor în zilele de odihnă și nelucrătoare va fi salarizat, corespunzător prevederilor legislației în vigoare.


[modificare] Anexa Nr. 1 B

Propuneri
de normare privind leagănele de copii
Categoria de personal Criterii de normare
——————
propuneri
1. Medici 1/40
2. Cadre medii
 • asistent la paturi
1/20 pat/tură
 • posturi fixe
1/40 pat/tură
 • laboratoare
1/unitate
3. Alt personal superior
 • pentru laboratoare
1/unitate
 • psiholog-logoped
1/80 pat
4. Instructor de educație 1/20 pat
5. Asistente sociale 1/unitate
6. Juriști 1/300-600 paturi
7. Infirmiere 1/10 pat/tură
8. Îngrijitori curățenie 1/250 mp


[modificare] Anexa Nr. 2

Alocația zilnică de hrană
 1. Copii întreținuți în case de copii preșcolari și grădinițe speciale: 28 lei/zi
 2. Elevi și tineri din casele de copii, din unitățile de ocrotire și învățământ special pentru deficienți recuperabili și parțial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienților și invalizilor și din școlile speciale de reeducare: 30 lei/zi
 3. Copii și tineri ocrotiți și deficienți din colonii, tabere și excursii școlare: 40 lei/zi


[modificare] Anexa Nr. 3

Centrul metodologic pentru recuperarea handicapaților
65-75 posturi


mo85.png