autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autofinanțarea unor activități organizate de Ministerul Sănătății
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Ministerul Sănătății de a organiza și finanța concursurile de secundariat, specialitate și alte concursuri privind promovarea medicilor și farmaciștilor pe principiul autofinanțării, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Taxele de participare vor fi stabilite și aprobate de Ministerul Sănătății și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea și desfășurarea acestor activități, inclusiv procurarea de utilaje-aparatură. Soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație.