autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului României nr. 642 din 31 mai 1990 cu privire la autofinanțarea unor activități organizate de Ministerul Sănătății
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 642 din 31 mai 1990 privind autofinanțarea unor activități organizate de Ministerul Sănătății se aplică și cât privește concursurile pentru promovarea personalului sanitar mediu.