autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unor drepturi personalului din unitățile subordonate Ministerului Industriei Ușoare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Personalul care este în activitate la locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, din unitățile Ministerului Industriei Ușoare, conform listei anexă la prezenta hotărâre, beneficiază de încadrare în grupele I și a II-a de muncă, în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrată, potrivit prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990.

Muncitorii și personalul tehnic productiv care își desfășoară activitatea în secții, ateliere, inclusiv activitățile auxiliare, care sunt în activitate, din unitățile aparținând Ministerului Industriei Ușoare cu profil tăbăcărie și prelucrare cauciuc, necuprinși în grupa I de muncă prin reglementările în vigoare, beneficiază de încadrare în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, pe întreaga perioadă efectiv lucrată.

Art. 2. - Personalul din stațiile pilot, care desfășoară activitate de cercetare pentru produse de natura celor realizate în locurile de muncă sau activitățile încadrate în grupa I de muncă, beneficiază de acest drept ca cel prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Personalul din unitățile aparținând Ministerului Industriei Ușoare care își desfășoară activitatea în locuri de muncă la care, potrivit legii, se acordă atât salarii tarifare mai mari pentru condiții grele de muncă, precum și spor pentru condiții deosebite de muncă, beneficiază cumulativ de aceste drepturi.

Art. 4. - Ministerul Industriei Ușoare va lua măsuri pentru o mai bună organizare a muncii, pentru creșterea eficienței și obținerea unor rezultate economice superioare, în vederea acoperirii prin eforturi proprii a fondurilor suplimentare necesare aplicării prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 aprilie 1990.


[modificare] Anexă

Lista
locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale din unitățile subordonate Ministerului Industriei Ușoare
Grupa I de muncă
  1. Manevrarea manuală și prelucrarea pieilor în stare umedă până la uscarea lor în tăbăcării și argăsitorii, manipularea răzăturilor carne-var. Tăbăcării și argăsitorii: preparatorii și dozatorii de materiale, sprițuirea și vopsirea pieilor.
  2. Producerea tălpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat, formarea plăcilor în filtre și alimentarea preselor cu 10 etape).
  3. Reducerea bicromatului în tăbăcării.
  4. Dozarea manuală a antioxidanților, a acceleratorilor și agenților de vulcanizare, prepararea soluțiilor și amestecurilor prime de cauciuc în malaxoare.
  5. Dezambalarea și manipularea negrului de fum; prepararea și preîncălzirea amestecurilor de cauciuc pe valțuri și calandre.
  6. Confecționarea articolelor din cauciuc prin înmuiere în soluții de cauciuc preparate cu solvenți aromatici sau clorurați, impregnarea și gumarea cu soluție de cauciuc preparată cu solvenți aromatici sau clorurați.
  7. Activitatea permanentă la prepararea pastelor, soluțiilor chimice și a amestecurilor de coloranți pentru vopsit și imprimat textile și tricotaje.
Grupa a II-a de muncă
  1. Curățitori canale, cicloane și camere de colectare a prafului industrial.