autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionarii personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. București, în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Personalul în activitate la Întreprinderea de Radiatoare, Echipament Metalic, Obiecte și Armături Sanitare București, care a desfășurat efectiv activitate în locuri de muncă cu condiții deosebite în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică, inclusiv operațiile de pregătire a suprafeței suport de la această întreprindere, beneficiază de încadrarea în grupa I de muncă, în vederea pensionării, potrivit prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990, de la data de la care au lucrat în locurile respective.