autentificare cu OpenID
Decret privind trecerea în subordinea directă a Ministerului Transporturilor, desființarea și schimbarea sediului unor unități
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data de 1 ianuarie 1990 Întreprinderea „Metroul” București trece în subordinea directă a Ministerului Transporturilor.

Directorul general al Întreprinderii „Metroul” București se numește prin ordin al ministrului transporturilor și este retribuit potrivit reglementărilor legale prevăzute pentru această funcție la centralele industriale de grad special, grupa I de ramuri.

Art. 2. - Sediul, precum și modul de organizare și funcționare ale Departamentului transporturilor navale din cadrul Ministerului Transporturilor, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 3. - Pe data de 1 ianuarie 1990 Serviciul transporturi speciale din subordinea Ministerului Transporturilor se desființează.

Personalul devenit disponibil va fi redistribuit în cadrul Departamentului căilor ferate.

Art. 4. - Clădirea în care se află sediul Ministerului Transporturilor, din municipiul București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, trece din administrarea Întreprinderii pentru administrarea clădirilor din subordinea Oficiului economic central „Carpați” în administrarea Ministerului Transporturilor, cu toate activitățile auxiliare, bunurile, personalul, fondul de retribuire și celelalte secțiuni ale planului de venituri și cheltuieli, aferente.

Art. 5. - Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeași unitate în funcții cu niveluri de retribuire mai mici, precum și personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, are dreptul, timp de 3 luni de la data transferării sau trecerii în asemenea funcții, la retribuția tarifară avută și, după caz, la indemnizația de conducere.

Art. 6. - Decretul nr. 15/1975 privind înființarea Întreprinderii „Metroul” București, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentului decret, iar Decretul nr. 341/1986 se abrogă.