autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimică și petrochimică
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Personalul care este în activitate de la locurile de muncă cu condiții deosebite din unitățile Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice, conform listei-anexe la prezenta hotărâre, beneficiază de încadrare în grupa I de muncă în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrată, potrivit prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990.

Art. 2. - Personalul care este în activitate din unitățile de profil, aparținând Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice, necuprins în grupa I de muncă prin reglementările în vigoare, beneficiază de încadrarea în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrată după data de 18 martie 1969.

Categoriile de personal care, potrivit sarcinilor și atribuțiilor de serviciu, pot beneficia de această prevedere, se stabilesc de Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice, proporțional cu timpul efectiv lucrat în condiții deosebite.

Art. 3. - Art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990 se abrogă.


[modificare] Anexă

Lista
locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale din unitățile subordonate Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice
Grupa I
 1. Fabricarea și utilizarea industrială a săpunurilor de plumb și a stabilizatorilor pe bază de plumb; fabricarea stearatului de plumb pe bază de litargă; a naftenaților metalici; îmbrăcarea (decojirea) furtunurilor cu manta de plumb, fabricarea cărbunelui activ.
 2. Etilarea benzinei și verificarea cifrei oceanice la benzina etilată în rafinării și baze petroliere.
 3. Rafinații cu acid sulfuric în industria de prelucrare a țițeiului.
 4. Dozarea manuală a negrului de fum și pigmenților, prepararea pastei cu negru de fum și pigmenți la vopsirea fibrelor sintetice, granulelor de polietilenă și polistiren.
 5. Instalația bitum - fabricare, ambalare, depozitare; prepararea mixturilor asfaltice.
 6. Fabricarea izopropilbenzenului, alchilfenolului, orotsecundar-butilfenolului, preparare catalizatori, depozit rampe încărcare fenol și cumil-fenol; fabricarea fenolului și a acetonei din izopropilbenzen; solvenți clorurați; alchilamine, alchilenamine.
 7. Fabricarea acidului diclorfenoxiacetic, paragelului și aditivilor polifuncționali pentru uleiuri minerale (toate fazele); laboratoarele de cercetare și stațiile de epurarea apelor reziduale.
 8. Fabricarea acidului azotic concentrat, acizilor sulfonitrici, denitrarea și concentrarea acidului sulfuric, hidrazinei, precum și separarea izomerilor, manipularea și prelucrarea nitro și aminoderivaților.
 9. Turnarea și prelucrarea cauciucurilor poliuretanice; injectarea sumelor poliuretanice; manipularea și dozarea manuală a izocianaților.
 10. Fabricarea formaldehidei, paraformaldehidei și a produsului ampora.
 11. Instalații de fabricarea rezorcinei, anioniților cu clordimetileter (inclusiv laboratoarele de cercetare), rășinilor sintetice epoxidice, fenolformaldehidice, melamino-formaldehidice, nitrocelulozice și poliuretanice - fabricare, condiționare.
 12. Instalații de fabricare și ambalare anhidridă ftalică și maleică.
 13. Instalații de fabricarea superfosfatului și hidrosulfitului de sodiu.
 14. Instalații de fabricare: polietilenă, oxid de etilenă, modificatori, alfametilstiren.
 15. Instalații de fabricarea acidului adipic și poliamidelor, precum și polinitrilacrilului.
 16. Personalul care execută operații periculoase la fabricarea, manipularea și transportul produselor explozive, laboratoare produse speciale, fitil Bikford, probe, recepție produse speciale (poligoane); obținerea explozivilor pe cale experimentală în laboratoarele de cercetare.
 17. Fabricarea acetilenei din carbid și din gaz metan, acidului formic și acidului oxalic.
 18. Fabricarea pulberilor metalice din deșeuri, confecționat recipienți din poliesteri armați cu fibră de sticlă, emailare recipienți prin pulverizare.