autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aplicarea de către România a Rezoluției nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Având în vedere prevederile Rezoluției nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U., adoptată la 6 august 1990,
ținând seama de obligația care revine statelor membre ale O.N.U. de a îndeplini rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Națiunilor Unite,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se interzice tuturor organelor și instituțiilor de stat și persoanelor fizice și juridice române, precum și persoanelor fizice și juridice străine care desfășoară activități economice și financiare pe teritoriul României:

a) să importe, în România, bunuri sau produse originare din Irak sau Kuweit, exportate din aceste țări după data de 6 august 1990;
b) să desfășoare activități care ar promova sau ar avea în vedere promovarea exportului sau tranzitului oricăror bunuri sau produse din Irak sau Kuweit; să efectueze tranzacții cu bunuri sau produse originare din Irak sau Kuweit și exportate din aceste țări după data de 6 august 1990, precum și orice transfer de fonduri către Irak sau Kuweit în scopul unor asemenea activități sau tranzacții;
c) să vândă sau să furnizeze, din România, sau folosind nave sub pavilion românesc, către orice persoană fizică sau juridică din Irak sau Kuweit sau oricărei persoane fizice sau juridice în scopul oricărei activități comerciale desfășurate în Irak sau Kuweit sau de pe teritoriul acestor țări, bunuri și produse, inclusiv arme sau alte echipamente militare, originare sau nu din teritoriul României (sunt exceptate livrările destinate unor scopuri medicale și, în circumstanțe umanitare speciale, produsele alimentare); orice activitate care promovează sau este destinată să promoveze vânzări de asemenea bunuri și produse.

Organele aeronautice române nu vor autoriza decolarea de pe teritoriul României a oricărei aeronave, indiferent în ce stat ar fi înmatriculată, care ar transporta încărcături spre sau din Irak ori Kuweit, altele decât alimente pentru situații umanitare, cu autorizarea Consiliului de Securitate, sau livrări în scopuri strict medicale ori destinate exclusiv Grupului de observatori militari ai O.N.U. pentru conflictul Iran - Irak.

Organele române competente nu vor autoriza survolarea teritoriului României de către orice aeronave care ar urma să aterizeze în Irak sau Kuweit, indiferent de statul în care sunt înmatriculate aeronavele, cu excepția cazurilor în care aeronavele aterizează pe un aeroport românesc și se supun inspecției pentru a se asigura că nu transportă încărcături cu încălcarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate nr. 661 și 669/1990 sau a unor zboruri aprobate de Consiliul de Securitate ori certificate de O.N.U. ca fiind destinate exclusiv Grupului de observatori militari ai O.N.U. pentru conflictul Iran - Irak.

În toate cazurile, zborurile aprobate de Consiliul de Securitate sau certificate de O.N.U. trebuie să respecte prevederile legislației române, în vigoare, privind regimul de zbor în spațiul aerian al României.

Organele portuare competente vor reține orice navă înmatriculată în Irak care intră în porturile românești și care este sau a fost folosită cu încălcarea Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 661/1990 sau vor interzice intrarea unei asemenea nave în porturi, cu excepția cazurilor recunoscute potrivit dreptului internațional ca fiind necesare în scopul salvării vieții omenești.

Art. 2. - Se interzice punerea la dispoziția guvernului Irakului sau a oricăror întreprinderi comerciale industriale sau de servicii publice din Irak sau Kuweit a oricăror fonduri sau alte resurse financiare sau economice.

Se interzice cetățenilor români și oricăror altor persoane aflate pe teritoriul României să scoată din România sau, în orice alt mod, să pună la dispoziția guvernului Irakului sau oricăror întreprinderi de felul celor menționate mai sus fonduri sau resurse și să transmită persoanelor fizice sau juridice din Irak sau Kuweit orice fonduri, cu excepția plăților în scopuri exclusiv medicale sau umanitare și, în situații umanitare speciale, a livrărilor de produse alimentare.

Art. 3. - Prevederile de mai sus nu afectează plățile efectuate, prin intermediul instituțiilor bancare românești, de către Ambasada Irakului la București pentru serviciile publice de care beneficiază și pentru alte activități normale desfășurate în conformitate cu Convențiile de la Viena privind relațiile diplomatice și relațiile consulare.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Resurselor și Industriei, Ministerul Apărării Naționale și celelalte organe de stat, potrivit competenței lor, vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5. - Orice încălcare a prevederilor prezentei hotărâri va atrage răspunderea administrativă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, în conformitate cu prevederile din reglementările legale în vigoare.