autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 935 din 10 august 1990 privind aplicarea de către România a Rezoluției nr.661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Având în vedere prevederile Rezoluției nr. 670/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U., adoptată la 25 septembrie 1990,
ținând seama de obligația care revine statelor membre ale O.N.U. de a îndeplini rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate, în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Națiunilor Unite,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data prezentei hotărâri se completează prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 935 din 10 august 1990 privind aplicarea de către România a Rezoluției nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U. cu următoarele prevederi:

1. Organele aeronautice române nu vor autoriza decolarea de pe teritoriul României a oricărei aeronave, indiferent în ce stat ar fi înmatriculată, care ar transporta încărcături spre sau din Irak ori Kuweit, altele decât alimente pentru situații umanitare, cu autorizarea Consiliului de Securitate, sau livrări în scopuri strict medicale ori destinate exclusiv Grupului de observatori militari ai O.N.U. pentru conflictul Iran - Irak.

2. Organele române competente nu vor autoriza survolarea teritoriului României de către orice aeronave care ar urma să aterizeze în Irak sau Kuweit, indiferent de statul în care sunt înmatriculate aeronavele, cu excepția cazurilor în care aeronavele aterizează pe un aeroport românesc și se supun inspecției pentru a se asigura că nu transportă încărcături cu încălcarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate nr. 661 și 669/1990 sau a unor zboruri aprobate de Consiliul de Securitate ori certificate de O.N.U. ca fiind destinate exclusiv Grupului de observatori militari ai O.N.U. pentru conflictul Iran - Irak.

În toate cazurile, zborurile aprobate de Consiliul de Securitate sau certificate de O.N.U. trebuie să respecte prevederile legislației române, în vigoare, privind regimul de zbor în spațiul aerian al României.

3. Organele portuare competente vor reține orice navă înmatriculată în Irak care intră în porturile românești și care este sau a fost folosită cu încălcarea Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 661/1990 sau vor interzice intrarea unei asemenea nave în porturi, cu excepția cazurilor recunoscute potrivit dreptului internațional ca fiind necesare în scopul salvării vieții omenești.