autentificare cu OpenID
Norme metodologice cu privire la majorarea fondului total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar, în raport cu sporirea eficienței economice, respectiv a productivității muncii
  • semnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
  • semnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Nr. 561/28 aprilie 1992

Ministerul Economiei și Finanțelor

Nr. 181040/28 aprilie 1992
În baza prevederilor art. 11 b) din Hotărârea Guvernului nr. 21/1992 se emit următoarele norme metodologice:

1. Fondul total destinat plății salariilor, determinat pe baza fondului de referință, pentru care societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome nu plătesc impozit suplimentar, majorat în raport cu creșterea numărului de personal conform normelor metodologice elaborate în acest sens în baza prevederilor art. 11 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 21/1992, se majorează și în raport cu sporirea eficienței economice exprimate prin creșterea raportului dintre profitul brut impozabil la 1.000 lei fond salarii din perioada curentă, comparativ cu același indicator stabilit pentru o perioadă de referință.

2. Majorarea fondului total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar, potrivit pct. 1, se face trimestrial, cumulat de la începutul anului.

3. Indicatorii privind profitul brut impozabil, respectiv fondul de salarii din perioada curentă, sunt cei raportați în formularul „Rezultatele financiare și obligațiile fiscale”, elaborat de Ministerul Economiei și Finanțelor, care se întocmește lunar și se transmite la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

4. Indicatorul profit brut impozabil la 1.000 lei fond salarii pentru perioada curentă se determină pe baza datelor cumulate de la începutul anului până la finele trimestrului pentru care se face calculul.

5. Perioada de referință pentru care se calculează indicatorul „profit brut impozabil la 1.000 lei fond salarii” este anul 1991, iar valoarea indicatorilor respectivi este cea rezultată din bilanțul întocmit pentru anul 1991.

În cazul societăților comerciale cu capital majoritar de stat și al regiilor autonome înființate în cursul anului 1991, perioada de referință pentru care se calculează indicatorul „profit brut impozabil la 1.000 lei fond salarii” este cea în care a funcționat unitatea, dar nu mai mică de 3 luni.

6. Creșterea fondului total destinat plății salariilor în raport cu sporirea eficienței economice, pentru care nu se plătește impozit suplimentar, cumulat de la începutul anului, nu poate fi mai mare decât jumătate din creșterea profitului brut impozabil în perioada pentru care se fac calculele, față de profitul brut impozabil mediu lunar din anul 1991, stabilit pentru același număr de luni, conform exemplului din anexa nr. 1.

7. În cazul în care creșterea eficienței economice se realizează și prin reducerea numărului de personal, din suma totală cu care ar urma să se majoreze fondul total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar, potrivit prevederilor pct. 1 și, respectiv, pct. 6, se scade suma rămasă la dispoziția unității ca urmare a reducerii numărului de personal. Această sumă se va determina prin înmulțirea fondului total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar, determinat pe baza fondului de salarii de referință, din perioada curentă, cu procentul de reducere a numărului de personal.

Dacă prin aplicarea celor de mai sus rezultă un fond de salarii impozabil mai mic decât cel calculat pe baza fondului de salarii de referință, fondul de salarii impozabil va fi limitat la acesta, conform exemplului din anexa nr. 2.

8. În situații cu totul particulare, modalitățile de majorare a fondului total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar se stabilesc de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor, pe baza documentației prezentate de unitățile în cauză.

9. Prezentele norme metodologice se aplică în mod experimental pe trimestrele I și II/1992, urmând ca, în funcție de aspectele ce vor rezulta, să se aducă corecturile necesare pentru semestrul II/1992.


[modificare] Anexa Nr. 1

Exemplu
de calcul al majorării fondului total destinat plății salariilor în cazul în care unitățile au realizat o sporire a eficienței economice, respectiv a productivității muncii
I. Date de bază
1. Fond salarii de referință (octombrie 1991) 14.600 mii lei
2. Număr de personal în perioada de referință (octombrie 1991) 1.360
3. Coeficientul de indexare a fondului de salarii de referință în perioada ianuarie - martie 1992:
  - ianuarie - februarie 1,25%
  - martie 1,405%
4. Profit brut impozabil realizat în anul 1991 107.243 mii lei
5. Fond salarii plătit în anul 1991 153.205 mii lei
6. Profit brut la 1.000 lei fond salarii - 1991 (rd. 4 ÷ rd. 5) 700 lei/1.000 lei
7. Profit brut impozabil realizat în trim. I/1992 46.330 mii lei
8. Fond salarii plătit în trim. I/1992 56.500 mii lei
9. Profit brut la 1.000 lei fond salarii - trim. I/1992 (rd. 7 ÷ rd. 8) 820 lei/1.000 lei
10. Creșterea raportului dintre profitul brut la 1.000 lei fond salarii, în trim. I/1992, față de anul 1991
(rd. 9 ÷ rd. 6)
1,17%
II. Calculul fondului total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar în trim. I/1992
11. Fondul total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar:
  a) ianuarie (rd. 1 × 1,25) 18.250 mii lei
  b) februarie (rd. 1 × 1,25) 18.250 mii lei
  c) martie (rd. 1 × 1,405) 20.513 mii lei
  d) fond salarii neimpozabil suplimentar (rd. a) + b) + c)) 57.013 mii lei
12. Majorarea fondului de salarii, rezultat la pct. 11 d) ca urmare a creșterii numărului de personal de la 1.360 în luna octombrie 1991 la:
  a) 1.500 în ianuarie[1] 20.128 mii lei
  b) 1.600 în februarie[1] 21.471 mii lei
  c) 1.400 în martie[1] 21.116 mii lei
  d) Total trim. I/1992 62.715 mii lei
13. Majorarea fondului de salarii rezultat la pct. 12 d) ca urmare a creșterii eficienței economice
(rd. 12 d) × rd. 10)
73.377 mii lei
  - creștere față de rd. 12 d) 10.662 mii lei
14. Creștere profit brut în trim. I/1992 față de anul 1991
(rd. 7-rd. 412 luni×3 luni)
19.520 mii lei

Potrivit pct. 6 din prezentele norme metodologice, majorarea fondului de salarii rezultat la pct. 12 d) nu poate depăși 50% din creșterea profitului brut rezultată la pct. 14, deci 19.520 × 0,5 = 9.760 mii lei.

Ca atare, majorarea rezultată la pct. 13, de 10.662 mii lei, se limitează la 9.760 mii lei.

Deci: Fondul destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar, în trim. I/1992, este de 62.715 mii lei + 9.760 mii lei = 72.475 mii lei.

Rezultă că față de fondul de salarii plătit în trim. I/1992, de 56.500 mii lei, unitatea mai are posibilitatea să plătească fără impozitare suplimentară suma de 15.975 mii lei (72.475 mii lei - 56.500 mii lei).


[modificare] Anexa Nr. 2

Exemplu
de calcul al majorării fondului total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar în cazul în care unitățile au realizat o sporire a eficienței economice, respectiv a productivității muncii (în situația în care creșterea eficienței economice se realizează și prin reducerea numărului de personal)
I. Date de bază
  - Datele de bază sunt cele prevăzute în anexa nr. 1
II. Calculul fondului total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar în trim. I/1992
11. Fondul total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar:
  a) ianuarie
    rd. 1 (anexa nr. 1) × 1,25
18.250 mii lei
  b) februarie
    rd. 1 (anexa nr. 1) × 1,25
18.250 mii lei
  c) martie
    rd. 1 (anexa nr. 1) × 1,405
20.513 mii lei
  d) Fond salarii neimpozabile suplimentar [rd. a) + b) + c)] 57.013 mii lei
12. Majorarea fondului de salarii rezultat la pct. 11 d) ca urmare a creșterii eficienței economice
    (rd. 11 d) × 1,17, conform anexei nr. 1)
66.705 mii lei
  - Creștere față de rd. 11 d) 9.692 mii lei
13. Suma rămasă la dispoziția unității ca urmare a scăderii numărului de personal de la 1.360 în luna octombrie 1991 la:
  a) 1.300 în ianuarie[2] 806 mii lei
  b) 1.300 în februarie[2] 806 mii lei
  c) 1.290 în martie[3] 1.056 mii lei
  d) Total trim. I/1992 2.668 mii lei

Potrivit pct. 7 din prezentele norme metodologice, din suma totală cu care ar urma să se majoreze fondul rezultat la pct. 11 d), respectiv 9.692 mii lei, se scade suma de 2.668 mii lei rămasă la dispoziția unității ca urmare a scăderii numărului de personal.

Deci, fondul total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar va fi în trim. I/1992 de:

57.013 mii lei + (9.692 mii lei - 2.668 mii lei) = 64.037 mii lei
  1. 1,0 1,1 1,2 S-a considerat că întreaga creștere de personal s-a datorat dezvoltării activității de bază și corecția este egală cu procentul de creștere a numărului de personal.
  2. 2,0 2,1 rd. 11 a)-[rd. 11 a)×13001360]
  3. rd. 11 c)-[rd. 11 c)×12901360]