autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 aprilie 1992 se organizează Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, prin preluarea - pe bază de protocol - de la Prefectura județului Botoșani a Memorialului „Mihai Eminescu” - Ipotești.

Structura organizatorică a instituției se aprobă de Ministerul Culturii.

Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, cu sediul în comuna Ipotești, județul Botoșani, are ca obiect de activitate:

  • valorificarea deplină și integrarea în circuitul cultural- național și universal a spațiului eminescian de la Ipotești;
  • crearea condițiilor pentru o mai largă cunoaștere și o cercetare aprofundată a vieții și operei marelui poet;
  • asigurarea introducerii obiectivelor din cadrul centrului în circuitul turistic național și internațional.

Art. 2. - Finanțarea cheltuielilor de funcționare și investiții ale Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” se asigură din venituri extrabugetare și subvenții acordate de la bugetul de stat, potrivit legii.

Art. 3. - Pentru anul 1992, Ministerul Economiei și Finanțelor va lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Culturii și al Consiliului județean Botoșani, precum și în structura bugetului de stat, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, cu menținerea echilibrului bugetar.

Art. 4. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 942/1990 se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.