autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului construcțiilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește în funcția de adjunct al ministrului construcțiilor Cornel Navrot.