autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 279 din 19 martie 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se completează Hotărârea nr. 279 din 19 martie 1990, cu următorul articol:

„Întreprinderile producătoare care dețin stocuri la care organele comerțului de stat au redus prețurile, conform art. 3 din Hotărârea nr. 279/1990, pot livra produsele respective la prețurile astfel reduse, urmând ca diferențele față de prețul inițial aprobat să se reflecte în rezultatele financiare proprii.”