autentificare cu OpenID
Hotărâre privind categoriile de cetățeni români cărora li se eliberează pașapoarte diplomatice și oficiale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pașaportul diplomatic se eliberează următoarelor categorii de cetățeni români:

a) președintelui României;
b) președintelui Senatului;
c) președintelui Camerei Deputaților;
d) primului-ministru și membrilor Guvernului;
e) membrilor Biroului permanent al Senatului, precum și membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaților;
f) președintelui Curții Supreme de Justiție și procurorului general;
g) secretarilor de stat - șefi de departamente;
h) președintelui Academiei Române.
Persoanelor menționate la lit. f)-h) li se eliberează pașaport diplomatic când călătoresc în scop oficial;
i) soțiilor (soților) persoanelor prevăzute la lit. a)-h), când însoțesc pe titular;
j) funcționarilor cu grad diplomatic sau consular care se deplasează temporar în străinătate în interes de serviciu;
k) personalului cu grad diplomatic sau consular al misiunilor diplomatice, reprezentanțelor permanente pe lângă organizațiile internaționale și oficiilor consulare;
l) membrilor de familie ai persoanelor prevăzute la lit. j) și k), pentru perioada în care titularul se află în misiune;
m) curierilor diplomatici;
n) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, dacă natura misiunii îndreptățește la un asemenea pașaport.

Art. 2. - Pașaportul oficial se eliberează următoarelor categorii de cetățeni români care se deplasează în străinătate în misiune oficială:

a) senatorilor și deputaților;
b) prefecților județelor și primarului Capitalei;
c) delegaților ministerelor și instituțiilor centrale ale administrației de stat;
d) personalului tehnico-administrativ și de serviciu al misiunilor diplomatice, reprezentanțelor permanente pe lângă organizațiile internaționale, oficiilor consulare, precum și membrilor de familie ai acestora;
e) membrilor comitetelor de conducere ale organizațiilor și asociațiilor profesionale la nivel republican, legal constituite;
f) soțiilor (soților) persoanelor prevăzute la literele a) și b), când însoțesc pe titular;
g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, dacă natura misiunii îndreptățește la un asemenea pașaport.

Art. 3. - Potrivit prezentei hotărâri sunt considerați membri de familie: soțul (soția) și copiii minori ai acestora.

Art. 4. - Încetarea calității oficiale, în baza căreia a fost eliberat pașaportul diplomatic sau oficial, atrage după sine pierderea dreptului la pașaportul diplomatic sau oficial și retragerea acestuia de către organul emitent.

Art. 5. - Hotărârea Guvernului nr. 29/1990 se abrogă.