autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea primului-adjunct al ministrului turismului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Mircea Manole se numește în funcția de prim-adjunct al ministrului turismului.