autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea de facilități cetățenilor români care dobândesc sume în valută
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cetățenii români care dobândesc sume în valută cu titlu de succesiuni, pensii, donații, despăgubiri, ajutoare și altele asemenea pot să le utilizeze integral în valută.

Fac excepție despăgubirile civile ca urmare a accidentelor de autovehicule, regularizate de ADAS în baza asigurărilor de răspundere civilă în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale tip „Carte verde” și „Carte albastră”, care se plătesc cetățenilor români păgubiți, în lei.

Art. 2. - Sumele în valută pot fi păstrate în conturi deschise la unitățile Băncii Naționale a României sau la Banca Română de Comerț Exterior fără a se justifica proveniența valutei.

Art. 3. - Sumele în valută aflate în conturi deschise pe numele cetățenilor români pot fi utilizate în favoarea titularilor conturilor, precum și a altor persoane fizice sau juridice nominalizate de titulari.

Art. 4. - La disponibilitățile din conturile în valută deschise pe numele cetățenilor români în condițiile prezentei hotărâri, unitățile Băncii Naționale a României și Banca Română de Comerț Exterior acordă dobânzi în valută.

Nivelul dobânzii în valută va fi stabilit de Banca Națională a României împreună cu Banca Română de Comerț Exterior, ținând seama de natura și felul monedei, de categoriile de operațiuni bancare, de cuantumul și de durata de păstrare a disponibilităților valutare și de nivelul dobânzilor practicate pe piața internațională.

Art. 5. - Valuta poate fi schimbată în lei la unitățile Băncii Naționale a României, Banca Română de Comerț Exterior sau alte unități autorizate.

Schimbul în lei al valutei se va face la cursul în vigoare la data efectuării operațiunii.

Art. 6. - Prevederile art. 2, 3, 4 și 5 din prezenta hotărâre se aplică și cetățenilor români pentru sumele în valută rămase la dispoziția lor potrivit art. 29, 37 alin. 1 și 38 din Decretul nr. 233/1974, modificat și completat prin Decretul nr. 159/1984.

Art. 7. - Dispozițiile art. 3, 4 și 5 din prezenta hotărâre se aplică și persoanelor care își stabilesc domiciliul în România.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data semnării, inclusiv pentru sumele în valută nedecontate aflate în evidențele băncilor sau altor unități autorizate.