autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 61/1990 privind acordarea de facilități cetățenilor români care dobândesc sume în valută
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 61/1990 privind acordarea de facilități cetățenilor români care dobândesc sume în valută se completează cu următorul alineat:

„Fac excepție despăgubirile civile ca urmare a accidentelor de autovehicule, regularizate de ADAS în baza asigurărilor de răspundere civilă în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale tip „Carte verde” și „Carte albastră”, care se plătesc cetățenilor români păgubiți, în lei.”