autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea inspectoratelor pentru cultură ale județelor și municipiului București
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează inspectorate pentru cultură ale județelor și municipiului București, ca organe locale de specialitate ale administrației de stat.

Art. 2. - Inspectoratele pentru cultură funcționează în subordinea primăriilor județene și a municipiului București, precum și a Ministerului Culturii.

Art. 3. - Structura organizatorică a inspectoratelor pentru cultură și numărul salariaților acestora se stabilesc de Ministerul Culturii împreună cu Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 4. - Salariile tarifare și indemnizațiile funcțiilor din cadrul inspectoratelor pentru cultură ale județelor și al municipiului București sunt cele prevăzute în anexa nr. VI la Legea nr. 57/1974, pentru organele locale de specialitate din domeniul culturii.