autentificare cu OpenID
Decret pentru înființarea administrațiilor locale pentru presă
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Ținând seama de necesitatea asigurării condițiilor tehnico-materiale și financiare pentru apariția și difuzarea ziarelor și revistelor care se tipăresc în județe,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înființează în județe administrații locale pentru presă, instituții specializate, cu personalitate juridică.

Administrațiile locale pentru presă din județ funcționează autonom și au drept scop asigurarea tuturor condițiilor de tipărire, difuzare, precum și a celor tehnico-materiale, financiare, administrativ-gospodărești, de publicitate și reclamă pentru ziarele și revistele administrate.

În județele în care se editează un singur organ de presă, activitatea de administrație se organizează în cadrul redacției publicației respective.

Art. 2. - Activitatea administrațiilor locale pentru presă, precum și cea a ziarelor și revistelor din administrare, se desfășoară în sistem de autofinanțare integrală.

Art. 3. - Patrimoniul care a aparținut ziarelor și revistelor fostelor comitete județene de partid, trecut în proprietatea statului prin Decretul-lege nr. 30/1990 - inclusiv mijloacele financiare și construcțiile pe care le-au folosit -, se transmite în administrare, pe bază de bilanț, unităților înființate potrivit art. 1, în vederea dotării ziarelor și revistelor care și-au continuat activitatea de apariție și difuzare.

Art. 4. - Numărul și structura personalului din aparatul propriu al administrațiilor locale pentru presă se stabilesc corespunzător cerințelor redacțiilor administrate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuți în planurile anuale.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul și în bugetul pe anul 1990.