autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru modificarea articolului 4 litera a) din Decretul-lege nr. 8/1990 privind organizarea și funcționarea organelor locale ale administrației de stat
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Articolul 4 litera a) din Decretul-lege nr. 8/1990 privind organizarea și funcționarea organelor locale ale administrației de stat se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) La municipiul București: 1 primar, 3 viceprimari, 1 secretar și 8 membri.”