autentificare cu OpenID
Decret privind regimul timbrelor în România
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Punerea și retragerea din circulație a timbrelor poștale se fac de către Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor.

Art. 2. - Activitatea de tipărire a timbrelor poștale, fiscale și a efectelor poștale cu timbru imprimat trece de la Banca Națională a României la Ministerul Culturii.

Activitatea prevăzută la alin. 1 se organizează în cadrul Fabricii de timbre, prin preluarea de la Imprimeria Băncii Naționale a secției specializate trecute la aceasta potrivit Decretului nr. 42/1985. Gradul de organizare și numărul de personal de administrație al Fabricii de timbre se stabilesc de Ministerul Culturii și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Imobilul și celelalte mijloace fixe aferente activității care se predă trec din administrarea Imprimeriei Băncii Naționale a României în administrarea Fabricii de timbre.

Art. 3. - Tezaurul național de timbre al României din cadrul Băncii Naționale se desființează, iar activitatea acestuia se preia de Conservatorul de timbre care trece de la Banca Națională a României la Oficiul special pentru editarea timbrelor și controlul mandatelor din subordinea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor.

Art. 4. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului contabil încheiat la 31 decembrie 1989, împreună cu indicatorii economico-financiari și cu contractele încheiate aferente activității preluate de la Imprimeria Băncii Naționale și, respectiv, de la Banca Națională a României, trec la Ministerul Culturii și respectiv la Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor.

Art. 5. - Personalul muncitor care trece de la Banca Națională a României la Ministerul Culturii și respectiv la Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Băncii Naționale a României, Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor și Ministerului Culturii, ca urmare a aplicării prezentului decret.

Art. 7. - În termen de 30 de zile de la data prezentului decret, Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor va prezenta guvernului propuneri privind valorificarea timbrelor și organizarea Comisiei filatelice.

Art. 8. - Prevederile prezentului decret se aplică de la data de 1 ianuarie 1990.

Pe aceeași dată, Decretul nr. 42/1985 se abrogă.