autentificare cu OpenID
Decret-lege privind modalitățile de restituire a părților sociale ale salariaților
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Restituirea de către unitățile economice de stat a părților sociale depuse de salariați se va face integral, în mod eșalonat, până la 31 decembrie 1990.

Art. 2. - Pentru prevenirea unor dezechilibre în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților economice de stat și în circulația monetară, cu acordul depunătorilor, părțile sociale se vor restitui astfel:

a) prin depuneri la C.E.C., pe libretele existente asupra beneficiarului de părți sociale, la termen sau la vedere;

b) prin depuneri în contul curent personal la C.E.C.;

c) prin depuneri în conturi personale la unitățile Băncii Naționale a României, Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Băncii de Investiții și la cooperativele de credit.

Pentru sumele depuse din părțile sociale se vor acorda dobânzi sporite față de cele actuale. În acest scop, guvernul va prezenta, în termen de 15 zile, propunerile corespunzătoare;

d) în numerar de la bănci.

Art. 3. - Restituirea părților sociale potrivit modalităților prevăzute la art. 2 se face pe baza graficelor întocmite de ministere împreună cu întreprinderile subordonate și puse de acord cu băncile, prin care să se eșaloneze la plată unitățile până la 31.XII.1990.

Art. 4. - Se autoriză Casa de Economii și Consemnațiuni și băncile să angajeze personalul necesar pentru efectuarea operațiunilor prevăzute în prezentul decret-lege.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 6. - Pe data prezentului decret-lege prevederile art. 6 din Decretul-lege nr. 1/1989 referitoare la restituirea eșalonată a părților sociale se abrogă.