autentificare cu OpenID
Decret-lege privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Ca urmare a victoriei revoluției de la 22 decembrie 1989 este necesar să se stabilească noi norme de atribuire și schimbare a denumirilor, întrucât unui număr important de localități, unități economice, social-culturale și altor obiective li s-au atribuit denumiri legate de evenimente politice și istorice din perioada dictaturii, precum și numele unor persoane ale fostului regim, care nu sunt în concordanță cu înnoirile vieții politice și sociale din România.
În temeiul Decretului-lege nr. 2/1989,
Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de către:

a) parlament, pentru județe, municipii, orașe, comune, sate, localități componente ale municipiilor și orașelor și stațiuni balneoclimaterice, la propunerea guvernului;

b) guvern, pentru unitățile și instituțiile de stat de interes național pe care le înființează;

c) organele centrale și locale de stat și organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești, pentru unitățile economice și social-culturale pe care le înființează potrivit legii, precum și pentru alte obiective aflate în administrarea acestora;

d) prefecturile și Primăria municipiului București, pentru parcuri, piețe, cartiere, străzi, stații ale mijloacelor de transport în comun, precum și pentru alte obiective aflate în administrarea unităților sau subunităților de interes local.

Art. 2. - Pentru atribuirea și schimbarea de denumiri de către prefecturi și Primăria municipiului București se constituie, pe lângă fiecare dintre aceste organe, câte o comisie formată din 7-9 specialiști din domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii, artei și alte domenii de activitate. În județele cu minorități naționale, din aceste comisii vor face parte reprezentanți al acestora. Comisiile analizează propunerile privind atribuirea și schimbarea de denumiri adresate prefecturilor și Primăriei municipiului București. Comisiile, din proprie inițiativă, pot face propuneri privind atribuirea și schimbarea de denumiri.

Cu acest prilej se va ține seama și de denumirile tradiționale în limbile minorităților naționale, alături de cele în limba română.

Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabilește prin decizii ale prefecturilor și Primăriei municipiului București. Președintele comisiei este un subprefect sau viceprimar al acestor organe.

Art. 3. - Prefecturile și Primăria municipiului București vor ține evidența denumirii unităților și obiectivelor prevăzute la art. 1, existente în unitățile administrativ-teritoriale în care funcționează.

Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești vor ține evidența denumirii tuturor unităților și obiectivelor din subordinea lor.

Art. 4. - Decretul nr. 386/1977 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și Decretul prezidențial nr. 26/1978, modificat prin Decretul prezidențial nr. 372/1979, se abrogă.