autentificare cu OpenID
Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 octombrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 9 octombrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea Decretului-lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Decretul-lege nr. 100 din 14 martie 1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri se modifică după cum urmează:

1. Litera a) a articolului 1 va avea următorul conținut:

"a) parlament, pentru județe, municipii, orașe, comune, sate, localități componente ale municipiilor și orașelor și stațiuni balneoclimaterice, la propunerea guvernului;”

2. Cuvintele „primăriile județene și a municipiului București” din cuprinsul decretului-lege se înlocuiesc cu cuvintele „prefecturi și Primăria municipiului București”, iar cuvântul „viceprimar” cu cuvintele „subprefect sau viceprimar”.

Art. 2. - Decretul-lege nr. 100 din 14 martie 1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, în forma modificată prin prezenta lege, se publică în Monitorul Oficial al României.