autentificare cu OpenID
Decret-lege privind abrogarea și modificarea unor decrete și altor acte normative
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului salvării Naționale decretează:

Art. I. - În vederea încetării imediate a aplicării unor reglementări emise în timpul fostului regim dictatorial, sunt și rămân abrogate următoarele acte normative:

  1. Decretul nr. 184 din 1 octombrie 1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea și vânzarea valutelor pentru operațiuni necomerciale - art. 2.
  2. Decretul nr. 225 din 6 decembrie 1974 privind asigurarea suprafețelor locative necesare străinilor care se află temporar în România.
  3. Decretul nr. 81 din 15 aprilie 1977 privind modul în care cetățenii români pot să presteze servicii în favoarea persoanelor juridice străine, reprezentanțelor acestora și persoanelor fizice străine, care desfășoară activitate pe teritoriul R. S. România.
  4. Decretul nr. 277 din 25 iulie 1979 privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de carburanți și gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule - art. 11, 19 și 20.
  5. Decretul nr. 408 din 26 decembrie 1985 privind unele măsuri referitoare la apărarea secretului de stat și la modul de stabilire a relațiilor cu străinii.
  6. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 18/1972 privind modul de stabilire a relațiilor organizațiilor socialiste și salariaților acestora cu misiunile diplomatice acreditate în R. S. România, oficiile diplomatice, organizațiile sau reprezentanțele statelor străine sau cu cetățenii străini.

Art. II. - La art. 36 din Decretul nr. 233/1974 privind unele drepturi și obligații ale cetățenilor români care realizează venituri în valută, astfel cum a fost modificat și completat prin Decretul nr. 159/1984, se introduce un alineat nou, având următorul cuprins:

„Sumele în valută primite în favoarea cetățenilor români cu precizarea FOND AJUTOR ROMÂNIA pot fi utilizate integral în valută de către beneficiar.”