autentificare cu OpenID
Decret privind unele măsuri referitoare la apărarea secretului de stat și la modul de stabilire a relațiilor cu străinii
  • tipul: Decret
  • numărul: 408 / 1985
  • data: 26 decembrie 1985
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 4 / 1989.

Acte care menționează acest act: