autentificare cu OpenID
Hotărâre privind majorarea indemnizației de delegare și de detașare pentru persoanele care se deplasează în alte localități în interesul serviciului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 412 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 aprilie 1990, indemnizația de delegare și de detașare prevăzută de H.C.M. nr. 822/1959 se majorează la 50 lei pe zi.

Art. 2. - În cazul când delegarea sau detașarea durează mai mult de 30 de zile neîntrerupte în aceeași localitate, persoanele delegate sau detașate primesc, pentru timpul ce depășește primele 30 de zile, în locul indemnizației prevăzute la art. 1, o indemnizație de 750 lei lunar. Această indemnizație se acordă proporțional cu numărul de zile ce depășește durata neîntreruptă de 30 de zile calendaristice.

Art. 3. - În vederea eliminării tutelei mărunte cu privire la efectuarea deplasărilor, ministerele, celelalte organe centrale, primăriile, precum și unitățile din subordine, vor stabili necesitatea și oportunitatea acestora.

Fondurile necesare sunt prevăzute prin planurile de casă trimestriale.