autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea cu un post de viceprimar la primăriile județene și stabilirea salariilor tarifare de încadrare a personalului din aparatul propriu al primăriilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 1345 / 1990.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Funcțiile din conducerea primăriilor județene se completează cu un post de viceprimar.

Art. 2. - Salariile tarifare de încadrare ale personalului din aparatul propriu al primăriilor județene, municipale, orășenești și comunale prevăzute în Legea nr. 57/1974 se majorează cu o clasă peste nivelul actual.