autentificare cu OpenID
Hotărâre privind administrarea provizorie a caselor, cluburilor și bazelor de agrement pentru tineret de către Compania Autonomă de Turism pentru Tineret
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 10 aprilie 1990, casele, cluburile și bazele de agrement pentru tineret care au aparținut fostelor comitete județene ale U.T.C. trec în administrarea provizorie a Companiei Autonome de Turism pentru Tineret, în vederea asigurării funcționării corespunzătoare și conservării patrimoniului.

Art. 2. - Lucrările de investiții se vor desfășura în conformitate cu aprobările existente.

Art. 3. - Unitățile menționate vor funcționa cu obiectul de activitate și structura personalului existente la data de 31 martie 1990 până la aprobarea statutului de organizare și funcționare a acestora, elaborat prin consultarea reprezentanților tuturor organizațiilor de tineret.