autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru abrogarea unor reglementări privind alocațiile zilnice de hrană în unitățile de învățământ și sanitare și alocațiile zilnice de hrană și a normativelor de personal în unitățile de asistență socială
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Pe data de 30 aprilie 1990 se abrogă Decretul nr. 232/1978 privind stabilirea alocațiilor zilnice de hrană în unitățile sanitare, Decretul nr. 46/1982 cu privire la majorarea retribuțiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocațiilor de stat pentru copii, a pensiilor și altor drepturi care se acordă în raport de nivelul retribuțiilor sau pensiilor, cu excepția art. 3 și 5, anexa nr. 2 la Decretul nr. 141/1973 pentru modificarea Decretului nr. 783/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, cu modificările ulterioare, anexa nr. 3 la Decretul nr. 398/1977 pentru modificarea Decretului nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile sanitare, cu modificările ulterioare, precum și prevederile referitoare la alocația de hrană din anexa nr. 6 la Decretul nr. 279/1983 privind reglementarea asistenței medicale cu plată.

Până la data prevăzută la alin. 1, guvernul va stabili, prin hotărâre, reglementările necesare în locul celor abrogate prin prezentul decret-lege.