autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu transportul personalului nelocalnic din sectorul forestier și aprobarea tarifelor pentru scosul și apropiatul materialului lemnos în pădure
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Personalul nelocalnic din sectorul forestier încadrat pe durată determinată, pe o perioadă de minimum 3 luni, va beneficia de rambursarea cheltuielilor de transport, la tarifele de clasa a II-a pe calea ferată sau la tarifele stabilite pentru transportul de persoane cu autovehicule, după caz, pe distanțe mai mari de 10 km, între localitatea de domiciliu și locul de muncă, la încheierea contractului de muncă și încetarea acestuia.

De asemenea, personalul al cărui contract de muncă este încheiat pe o perioadă mai îndelungată, determinat de volumul masei lemnoase necesare de exploatat, va beneficia de rambursarea cheltuielilor de transport, efectuat o dată la 3 luni pentru vizitarea familiei.

Art. 2. - Se aprobă tarifele pentru scosul și apropiatul materialului lemnos în pădure efectuat cu atelajele unităților cooperatiste și cu atelajele proprietate personală, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Tarifele pentru scosul și apropiatul lemnului în pădure, aprobate prin hotărârile Consiliului de Miniștri nr. 2213/1955 și nr. 1048/1962, se abrogă.


[modificare] Anexă

Tarife pentru scosul și apropiatul materialului lemnos în pădure cu atelaje ale unităților agricole cooperatiste și atelaje proprietate personală

- lei/mc -

Distanța -km- Foioase tari Rășinoase și foioase moi
Volumul arborelui mediu (mc)
până la 0,450 peste 0,450 până la 0,450 peste 0,450
0 1 2 3 4
0,1 14,50 12,00 8,60 6,60
0,2 16,20 13,80 9,60 7,30
0,3 18,10 15,40 10,70 8,20
0,4 20,00 17,00 11,80 9,10
0,5 21,80 18,60 12,80 10,00
0,6 23,40 20,20 13,90 10,80
0,7 24,90 21,40 14,90 11,70
0,8 26,40 22,40 16,00 12,60
0,9 28,00 23,50 17,00 13,80
1,0 29,60 24,80 18,10 14,40
1,1 31,00 25,70 19,00 15,10
1,2 32,10 26,90 19,80 15,60
1,3 33,40 28,00 20,20 16,00
1,4 34,10 29,30 20,60 16,50
1,5 35,20 30,00 21,10 17,00
1,6 36,00 31,00 21,40 17,30
1,7 36,90 32,00 21,60 17,60
1,8 37,40 32,80 22,00 18,00
1,9 38,00 33,40 22,20 18,40
2,0 38,30 33,80 22,50 18,80
Peste 2,0 km se va acorda câte 1 leu pentru fiecare 100 metri liniari la 1 metru cub.

Notă:

  • Tarifele sunt maximale.
  • Pentru scosul și apropiatul materialului lemnos, executat pe distanțe mai lungi de 3 km, care au pante sau rampe de peste 15%, pe o lungime ce totalizează cel puțin 1 km, se poate acorda un spor de 10%.
  • Pentru scosul și apropiatul materialului lemnos, executat pe distanțe de până la 3 km, sporul de 10% pentru rampă sau pantă se poate acorda dacă declivitatea de cel puțin 15% măsoară o distanță de cel puțin o treime din lungimea distanței totale pe care se trage.
  • Pentru scosul și apropiatul lemnului mărunt și al celui dispersat, cu un volum sub 7 mc la ha, se poate acorda o majorare la tarif de până la 30%.
  • Pentru efectuarea în cursul unei luni a cel puțin 15 zile de lucru la scosul și apropiatul materialului lemnos se poate acorda o primă de până la 20% calculată asupra câștigului tarifar realizat în luna respectivă.