autentificare cu OpenID
Hotărâre privind punerea la dispoziția Căilor Ferate Române a sumelor reprezentând locațiile pentru imobilizarea vagoanelor de marfă în cazul depășirii termenelor de încărcare-descărcare a acestora
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 martie 1990, sumele reprezentând locațiile încasate pentru depășirea termenelor de încărcare-descărcare sau transbordare a vagoanelor ce aparțin Căilor Ferate Române sau unei căi ferate străine, din vina beneficiarilor, rămân la dispoziția Căilor Ferate Române.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari, precum și în volumul și structura bugetului de stat pe anul 1990, pe baza propunerilor prezentate de Ministerul Transporturilor.

Art. 3. - Orice alte prevederi contrare se abrogă.