autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de bere și băuturi Chitila
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 martie 1990 se înființează Întreprinderea de bere și băuturi Chitila în subordinea Centralei vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase de sub îndrumarea și controlul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare.

Sediul și obiectul de activitate, împreună cu gradul de organizare și grupa de ramuri, sunt cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Întreprinderea de bere și băuturi Chitila are personalitate juridică și autonomie economică.

Art. 3. - Întreprinderea de bere și băuturi Chitila se înființează în cadrul indicatorilor de plan aprobați pentru anul 1990 pentru Centrala vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase.


[modificare] Anexă

Unitatea ce se înființează în subordinea Centralei vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase

Nr. crt. Denumirea unității ce se înființează Orașul Județul Gradul de organizare Obiectul de activitate Denumirea unității din care se organizează
1. Întreprinderea de bere și băuturi Chitila București sectorul 1 - II Fabricarea malțului și berii, a extractului de malț, capsulelor metalice și băuturilor din spirt Obiective noi de investiții amplasate pe platforma Chitila și platforma Popești-Leordeni
Notă:

Unitatea menționată mai sus se încadrează în grupa VI de ramuri.