autentificare cu OpenID
Ordin privind autorizarea operațiunilor de export și import
  • semnat: Ministrul comerțului exterior, Alexandru Mărgăritescu

Ministerul comerțului exterior

Ministrul comerțului exterior,
în temeiul Decretului nr. 164/1979 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior, cu modificările ulterioare,
având în vedere necesitatea îmbunătățirii și simplificării modului de realizare a operațiunilor de export și import, precum și a sistemului de autorizare a acestora,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Importurile și exporturile în și din România se efectuează pe baza autorizațiilor de import și, respectiv, de export eliberate de Ministerul Comerțului Exterior.

Art. 2. - Autorizațiile de import și, respectiv, de export se eliberează la cerere persoanelor juridice și fizice cu sediul/domiciliul în România, autorizate legal pentru desfășurarea de activități economice și/sau comerciale.

Art. 3. - Cererile de autorizații de import și, respectiv, de export se întocmesc pe formulare tipizate, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Cererile de autorizații de import și, respectiv, de export se semnează de împuternicitul persoanei juridice solicitante și, respectiv, de persoana fizică solicitantă, care răspund de exactitatea datelor înscrise în aceste cereri.

Art. 4. - Autorizațiile de import și, respectiv, de export se eliberează pe ani calendaristici, valabilitatea lor expirând, de regulă, la 31 decembrie al fiecărui an.

Pentru cazurile în care, la data expirării autorizației de import, respectiv de export, mărfurile sunt în curs de expediere și transport, valabilitatea autorizației se prelungește automat până la 31 ianuarie al anului următor. Autorizațiile neutilizate în termenul lor de valabilitate se consideră anulate.

Art. 5. - Autorizațiile de import și, respectiv, de export au în vedere:

a) administrarea unor contingente la import sau export sau pentru aplicarea unor eventuale alte restricții la import sau export, care nu vor trebui însă să exercite efecte restrictive în plus față de cele cauzate prin instituirea restricției;

b) evidența importurilor și exporturilor ce urmează a se realiza anual.

Art. 6. - Ministerul Comerțului Exterior poate introduce restricții sau interzice importul sau exportul, în scopul echilibrării balanței de plăți externe sau în scopul asigurării sănătății publice, apărării naționale și securității țării.

În aceste situații, Ministerul Comerțului Exterior poate să respingă solicitantului cererea de autorizație de import și, respectiv, de export.

Art. 7. - Autorizațiile de import și, respectiv, de export se eliberează pe mărfuri sau grupe de mărfuri, expres determinate din punct de vedere cantitativ și/sau valoric, precum și pentru instalații complexe, lucrări de construcții-montaj, prestații de servicii (activități de proiectare, engineering, consulting, asistență tehnică), licențe și know-how, operațiuni de lohn, comision și consignație, alte operațiuni de comerț exterior.

Pentru eliberarea de autorizații de import și, respectiv, de export privind licențe, know-how și engineering, cererea se va prezenta cu avizul O.S.I.M.

Art. 8. - Direcțiile din Ministerul Comerțului Exterior împuternicite să elibereze autorizațiile de import și, respectiv, de export sunt obligate să analizeze cu celelalte direcții de resort, să rezolve și să răspundă la cererile de eliberare a autorizațiilor de import și, respectiv, de export prezentate într-o formă adecvată și completă, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Ministerul Comerțului Exterior.

Fac excepție cazurile în care este necesară completarea documentației, în care caz acest termen este de cel mult 5 zile de la data primirii completărilor.

Art. 9. - Solicitanții cărora li s-a respins cererea de eliberare a autorizației de import și, respectiv, de export vor putea introduce contestații motivate, în termen de 15 zile de la primire, atestate prin semnătură de primire sau prin comunicarea poștei.

Respingerea autorizațiilor se va comunica în scris solicitanților.

Contestațiile vor fi rezolvate de Ministerul Comerțului Exterior în termen de 15 zile de la depunerea acestora la registratura generală a ministerului sau de la primirea prin poștă, atestată prin recipisă poștală.

Art. 10. - Cererile de autorizații de import și, respectiv, de export pot fi însoțite de o adresă în care solicitantul poate prezenta unele precizări pe care le consideră necesare în susținerea cererii sale.

Depunerea acestora și, respectiv, ridicarea autorizațiilor eliberate sau respinse se fac prin registratura de la Ministerul Comerțului Exterior.

Cererile de eliberare a autorizațiilor de import și, respectiv, de export se depun în dublu exemplar, originalul pe formular tipărit în albastru, iar copia pe formular tipărit în negru.

Originalul se restituie solicitantului după aprobare, iar copia se păstrează la direcția din Ministerul Comerțului Exterior împuternicită să elibereze autorizația de import și, respectiv, de export.

Art. 11. - Centrul de calcul electronic al sistemului de comerț exterior va organiza în mod corespunzător evidența cererilor primite și autorizațiilor eliberate.

Art. 12. - Direcțiile de resort din Ministerul Comerțului Exterior și Centrul de calcul electronic al sistemului de comerț exterior sunt însărcinate cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 13. - Pe data prezentului ordin se abrogă Ordinul MCECEI nr. 34/25.03.80, precum și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexa Nr. 1

Cerere de autorizație de import


1990_52_pag6.png


[modificare] Anexa Nr. 2

Cerere de autorizație de export


1990_52_pag7.png


[modificare] Precizări privind modul de completare a cererilor de autorizații de export și import de către solicitanți

Rubricile din cererile de autorizații se vor completa în clar și/sau codificat conform sistemului informațional și anume:

4. Se va trece denumirea completă a solicitantului conform autorizației de funcționare.
5. Se va trece în clar numărul intern și data de înregistrare la solicitant.
6. Se va trece în clar adresa sediului solicitantului.
7, 8, 9 și 10. Se vor completa de către cei autorizați conform Decretului-lege nr. 54/1990 astfel:
7. Numărul autorizației de funcționare a solicitantului.
8 și 9. Datele calendaristice în cifre (exemplu: 5 martie 1990 se va trece sub forma 050390).
10. Numărul contului în valută al solicitantului la B.R.C.E.
11. Data calendaristică în cifre (exemplu: 31 decembrie 1990 se va trece sub forma 311290).
14. Se va completa cu codul mărfii prevăzut în nomenclatorul unic de mărfuri (N.U.M.).
15. Se va completa în clar în limba română denumirea mărfii sau operațiunii corespunzătoare.
16, 17 și 18. Se vor trece în clar denumirea țărilor respective, precum și codul cifric al acestora din lista anexată.
19. Se va completa cu cifra 2 pentru contractele ce se vor încheia în cadrul cliringului cu țări socialiste și cu cifra 3 pentru celelalte contracte.
20. Se vor trece în clar denumirea valutei în care se va încheia contractul, precum și codul corespunzător din lista anexată.
21. Se va trece în clar denumirea condiției de plată și de credit.
22. Se va trece în clar condiția de livrare.
23. Se vor trece în clar unitatea de măsură și codul corespunzător din lista anexată.
24, 25, 26, 27 și 28. Se vor completa pe an și pe fiecare trimestru, conform rubricilor, cantitățile în unitatea de măsură de la rubrica 23, valoarea în valută de la rubrica 20, precum și echivalentul acesteia în ruble în cazul relației 2 sau dolari S.U.A. în cazul relației 3.
29. Se vor completa de către solicitant orice alte mențiuni considerate de către acesta ca utile în vederea eliberării autorizației.


[modificare] Lista codurilor pentru completarea cererilor de autorizații de export și import

[modificare] Codurile pentru țări
Cod Țara
001 Republica Democrată Afganistan
002 Republica Populară Socialistă Albania
003 Republica Populară Democrată Algeria
004 Andorra
005 Republica Populară Angola
006 Antigua
007 Antilele Olandeze
008 Arabia Saudită
009 Republica Argentina
010 Australia
011 Austria
012 Bahamas
013 Bahrein
014 Republica Populară Bangladesh
015 Barbados
016 Belgia
017 Birmania
018 Republica Bolivia
019 Republica Botswana
020 Brazilia
021 Brunei
022 Republica Populară Bulgaria
023 Republica Burundi
024 Kampucia Democrată
025 Republica Unită Camerun
026 Canada
027 Republica Ciad
028 Republica Chile
029 Republica Populară Chineză
030 Republica Columbia
031 Republica Populară Congo
032 Coasta de Fildeș
033 Republica Coreea
034 Republica Costa Rica
035 Republica Populară Democrată Coreeană
036 Republica Cuba
037 Republica Cipru
038 Republica Federativă Cehoslovacă
039 Republica Populară Benin
040 Danemarca
041 Republica Dominicană
042 Republica Ecuador
043 Elveția
044 Egipt
045 Republica Elenă
046 Etiopia
047 Republica Filipine
048 Republica Finlanda
049 Franța
050 Republica Gabon
051 Gambia
052 Republica Democrată Germană
053 Republica Federală Germania
054 Republica Ghana
055 Gibraltar
056 Grenada
057 Groenlanda
058 Guadelupa
059 Republica Guatemala
060 Republica Populară Revoluționară Guineea
061 Republica Guineea Ecuatorială
062 Republica Guineea Bissau
063 Republica Guyana
064 Guyana Franceză
065 Republica Haiti
066 Republica Honduras
067 Belize
068 Hong Kong
069 Republica India
070 Republica Indonezia
071 Insulele Normande
072 Insulele Bermude
073 Republica Capului Verde
074 Insulele Cayman
075 Insulele Cook
076 Insulele Comore
077 Insulele Christmas
078 Insulele Faeroe
079 Insulele Fidji
080 Guam
081 Insulele Maldive
082 Insula Man
083 Vanuatu
084 Insulele Pacificului
085 Insulele Reunion
086 Insulele Solomon
087 Insula Sfânta Elena
088 Sao Tome Principe
089 Regatul Hașemit al Iordaniei
090 Republica Irak
091 Republica Islamică Iran
092 Irlanda
093 Republica Islanda
094 Israel
095 Italia
096 Jamaica
097 Japonia
098 Republica Federativă Iugoslavia
099 Republica Kenya
100 Kuweit
101 Republica Populară Democrată Laos
102 Republica Liban
103 Republica Liberia
104 Jamahiria Libiană
105 Liechtenstein
106 Lesotho
107 Luxemburg
108 Republica Democrată Madagascar
109 Malaiezia
110 Republica Mali
111 Republica Malta
112 Republica Mallawi
113 Maroc
114 Martinica
115 Mauritius
116 Republica Islamică Mauritania
117 Statele Unite Mexicane
118 Monaco
119 Montserrat
120 Republica Populară Mozambic
121 Republica Populară Mongolă
122 Namibia
123 Nepal
124 Republica Nicaragua
125 Republica Niger
126 Republica Federativă Nigeria
127 Norvegia
128 Noua Zeelandă
129 Noua Caledonie
130 Olanda
131 Oman
132 Republica Islamică Pakistan
133 Republica Panama
134 Papua-Noua Guinee
135 Republica Paraguay
136 Republica Peru
137 Polonia
138 Porto Rico
139 Portugalia
140 Marea Britanie
141 Republica Centrafricană
142 Republica Africa de Sud
143 Zimbabwe
144 Republica Rwanda
145 Sahara Occidentală
146 Republica Salvador
147 Samoa Americană
148 Samoa de Vest
149 Republica San Marino
150 Republica Senegal
151 Republica Sierra Leone
152 Republica Singapore
153 Republica Arabă Siria
154 Republica Democrată Somalia
155 Spania
156 Republica Democrată Sri Lanka
157 Statele Unite ale Americii
158 Suedia
159 Republica Democrată Sudan
160 Republica Surinam
161 Swaziland
162 Republica Unită Tanzania
163 Republica Thailandei
164 Trinidad Tobago
165 Republica Togo
166 Republica Tunisia
167 Republica Turcia
168 Tonga
169 Emiratele Arabe Unite
170 Republica Uganda
171 Ungaria
172 U.R.S.S.
173 Republica Uruguay
174 Vatican
175 Republica Socialistă Vietnam
177 Republica Venezuela
178 Bourkina Fasso
179 Republica Zair
180 Republica Zambia
181 Republica Arabă Yemen
182 Republica Populară Democrată a Yemenului
183 Qatar
184 Berlinul de Vest
185 Nerepartizat
186 Nerepartizat
187 Republica Djibouti
188 România
189 Nerepartizat
190 Dominica
191 Kiribati
192 Insulele Norfolk
193 Insula Pitcairn
194 Insulele Svalb/Mayen
195 Insula Tokelau
196 Insulele Turks/Caicos
197 Nerepartizat
198 Nerepartizat
199 Alte țări
200 Macao
201 Polinezia Franceză
202 Nerepartizat
203 Nerepartizat
204 Nerepartizat
205 Nerepartizat
206 Nerepartizat
207 Nerepartizat
209 Republica Seychelles
210 St. Kitts-Nevis
211 St. Lucia
212 St. Pierre/Miquel
213 Sf. Vicențiu
214 Sikim
215 Timor
216 Terra Australia/Antilele Franceze
217 Zonele Neutre
218 Zona Canalului Panama
219 Bhutan
220 Insulele Virgine Britanice
221 Republica Nauru
222 Insulele Virgine Americane
224 Insulele Falkland
225 Tuvalu
229 America Centrală


[modificare] Codurile pentru valute
Cod Valută
100 Rubla URSS
152 Dinari Iugoslavia
153 Dirham Emiratele Arabe Unite
154 Rupia Sri Lanka
155 Taka Bangladesh
156 Birr Etiopia
157 Kwanzas Angola
158 Duguiya Mauritania
161 Peso Cuba
201 Leva Bulgaria
202 Forinți Ungaria
203 Mărci R.D.G.
204 Tugriki Mongolia
205 Zloți Polonia
208 Coroane Republica Federativă Cehoslovacă
210 Lei România
220 Leka Albania
221 Woni R.P.D. Coreeană
222 Dongi R.S. Vietnam
240 RMB R.P. Chineză
300 Dolar S.U.A.
301 Mărci R.F.G.
302 Lira sterlină Anglia
303 Franci Elveția
304 Lira Italia
305 Franci Franța
306 Gulden Olanda
307 Franci Belgia
308 Coroane Danemarca
309 Coroane Suedia
310 Coroane Norvegia
311 Dolar Canada
312 Dolar Australia
313 Franci Luxemburg
314 Șilingi Austria
315 Yeni Japonia
316 Mii de Yeni
317 Mii lire Italia
325 Escudos Portugalia
326 Shekel Israel
328 Coroane Islanda
424 Mărci Finlanda
428 Peseta Spania
526 Cedi Ghana
527 Rupii India
528 Rupii Pakistan
535 Drahme Grecia
537 Lira Turcia
538 Lira Cipru
539 Lira Egipt
600 Afgan Afganistan
601 Baht Thailanda
602 Balboa Panama
603 Bolivar Venezuela
604 Colon Costa Rica
605 Colon El-Salvador
606 Cordoba Nicaragua
607 Cuzados Brazilia
608 Dinar Algeria
609 Dinar Bahrein
610 Dinar Irak
611 Dinar Iordania
612 Dinar Kuweit
613 Dinar R.P.D. Yemen
614 Dinar Tunisia
615 Dirham Maroc
616 Dolar Caraibe
617 Dolar Etiopia
618 Dolar Guyana
619 Dolar Hong-Kong
620 Dolar Jamaica
621 Dolar Liberia
622 Dolar Malaiezia
623 Dolar Noua Zeelandă
624 Dolar Zimbabwe
625 Dolar Singapore
626 Dolar Nou Taiwan
627 Dolar Trinidad
628 Dolar Bahamas
629 Dolar Gambia
630 Escudo Angola
631 Peso Chile
632 Metical Mozambic
633 Franc Burundi
634 Francu C.F.A.
635 Franc Djibouti
636 Franc Republica Democrată Madagascar
637 Franc Mali
638 Franc Monaco
639 Franc Saint Pierre
640 Franc Ruanda
641 Franc Guineez
642 Guarani Paraguay
643 Gdorde Haiti
644 Gulden Antile
645 Gulden Surinam
646 Kwacha Malawi
647 Kwacha Zambia
648 Kip Laos
649 Kyat Birmania
650 Leone Sierra Leone
651 Lempira Honduras
652 Lira Gibraltar
653 Lira Irlanda
654 Lira Liban
655 Lira Malta
656 Lira New Jersey
657 Lira Scoția
658 Lira Sudan
659 Lira Vatican
660 Lira Siria
661 Dinar Libia
662 Austral Argentina
663 Bolivian
664 Peso Columbia
665 Peso Filipine
666 Peso Mexic
667 Peso Republica Dominicană
668 Peso Uruguay
669 Pataca Macao
670 Piaștri (Vietnam Sud)
671 Quetzal Guatemala
672 Rand Africa de Sud
673 Rial Iran
674 Rial Republica Arabă Yemen
675 Rial Saidi Oman
676 Rial Republica Khmeră
677 Riyal Arabia Saudită
678 Ryal Katar Dubai
679 Rupie Indonezia
680 Rupie Mauritius
681 Rupie Nepal
682 Rupie Bangladesh
683 Șiling Kenya
684 Șiling Somalia
685 Șiling Tanzania
686 Șiling Uganda
687 Inti Peru
688 Sucre Ecuador
689 Won Coreea de Sud
690 Zaire Republica Zair
691 Naoir Nigeria
699 Diverse valute neidentificate


[modificare] Codurile unităților de măsură
Cod Unitatea de măsură
101 Gram
104 Kilograme (mii grame)
107 Chintale
111 Tone (mii kg)
113 Milioane Tone
117 Mii Tone
127 Carat
131 Litru
132 Mii Litri
137 Hectolitri
138 Mii Hectolitri
151 Centimetru Cub
154 Decimetru Cub
161 Metru Cub
162 Mii Metri Cubi
174 Tona Registru Net
175 Mii Tone Registru Net
177 TDW
178 Mii TDW
180 Milioane Sticle
186 Sticlă
187 Flacon
195 Mii Sticle
196 Mii Flacoane
197 Bidoane
198 Mii Fiole
199 Tablete
200 Mii Tablete
201 Centimetru
203 Decimetru
205 Metru
206 Mii Metri
214 Kilometru
215 Mii Kilometri
234 Decimetru Pătrat
235 Mii Decimetri Pătrați
237 Metru Pătrat
238 Mii Metri Pătrați
267 Țol
268 Mii Metri Liniari
270 Țol la Pătrat
401 Unitate
402 Mii Unități
407 Exemplare
408 Mii Exemplare
411 Bucată
412 Mii Bucăți
413 Milioane Bucăți
417 Pereche
418 Mii Perechi
419 Milioane Perechi
424 Duzină
425 Mii Duzine
426 Milioane Duzine
427 Set
428 Mii Seturi
429 Milioane Seturi
431 Garnitură
432 Mii Garnituri
433 Milioane Garnituri
491 Cap
492 Mii Capete
493 Milioane Capete
494 Doză
495 Mii Doze
496 Milioane Doze
497 Familie (Albine)
498 Mii Familii (Albine)
499 Milioane Familii (Albine)
573 Kilometri Linie cu Stâlp
575 Kilometri Conductoare
577 Kilometri Cablu
765 Pachet
767 Sul
768 Complet
772 Ladă
790 Balot
791 Foaie
900 Borcan
901 Pungă
902 Sac
904 Role
905 Mii Role