autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în Ungaria
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data rămânerii în vigoare a Convenției de decontare în cliring a plăților necomerciale dintre România și Ungaria, salariul tarifar în valută al personalului român trimis în misiune permanentă în Ungaria se stabilește pentru funcția de portar, luată ca bază de calcul, la nivelul de 400 dolari S.U.A., plata urmând să se efectueze în proporție de 40% în dolari S.U.A. și 60% în forinți, la cursul zilei.

Art. 2. - Salariile tarifare în valută corespunzătoare celorlalte funcții prevăzute în nomenclatorul aprobat misiunilor diplomatice se vor stabili prin aplicarea coeficienților de ierarhizare cuprinși în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 386 din 9 aprilie 1990.

Art. 3. - În cazul în care decontarea plăților necomerciale dintre România și Ungaria se va efectua în dolari S.U.A., salariile personalului respectiv vor fi plătite integral în dolari S.U.A.

Art. 4. - Fondurile în valută necesare aplicării prezentei hotărâri se suportă din sumele alocate prin planul pe anul 1990 Ministerului Afacerilor Externe și celorlalte ministere și unități trimițătoare.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 mai 1990.