autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în Polonia și Republica Socialistă Vietnam
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Salariile tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în Polonia și Republica Socialistă Vietnam se stabilesc pentru funcția de portar, luată ca bază de calcul, astfel:

  • 192 dolari S.U.A. pentru misiunea diplomatică română din Polonia; plata se va face în zloți, la cursul zilei;
  • 197 dolari S.U.A pentru misiunea diplomatică română din Republica Socialistă Vietnam, plata urmând a se face în proporție de 40% în dolari S.U.A. și 60% în dongi, la cursul zilei.

Art. 2. - Salariile tarifare în valută corespunzătoare celorlalte funcții prevăzute din nomenclatorul aprobat misiunilor diplomatice se vor stabili prin aplicarea coeficienților de ierarhizare cuprinși în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Fondurile în valută necesare aplicării prezentei hotărâri se suportă din sumele alocate prin planul pe anul 1990 Ministerului Afacerilor Externe și celorlalte ministere și unități trimițătoare.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 aprilie 1990.


[modificare] Anexă

Nomenclatorul
funcțiilor și coeficienții de ierarhizare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate
Nr. crt. Funcțiile Coeficient de ierarhizare
1. Ambasador 4,00
2. Ministru consilier 3,80
3. Consilier diplomatic cl. I, consilier economic cl. I, consul general cl. I, atașat militar cl. I 3,00
4. Consilier diplomatic cl. II, consilier economic cl. II consul general cl. II, atașat militar cl. II, director (societate, bancă) cl. I 2,80
5. Secretar I cl. I, secretar economic I cl. I, consul general cl. I, inginer, economist, chimist, fizician (și altele similare) principal I, atașat militar adjunct cl. I, șef birou comercial (tehnic) cl. I 2,50
6. Secretar I cl. II, secretar economic I cl. II, consul cl. II, inginer, economist, chimist, fizician (și altele similare) principal II, reprezentant comercial I, șef serviciu economic, atașat militar cl. II, consilier juridic șef 2,40
7. Secretar II cl. I, secretar economic II cl. I, viceconsul cl. I, contabil șef (societate, bancă), șef birou comercial (tehnic) cl. II, reprezentant comercial II, șef agenție (birou) „TAROM”, „NAVROM”, „TURISM” cl. I 2,30
8. Secretar II cl. II, secretar economic II cl. II, viceconsul cl. II, inginer, economist, chimist, fizician (și altele similare) principal III, reprezentant comercial III, consilier juridic principal, șef agenție (birou) „TAROM”, „NAVROM”, „TURISM” cl. II 2,20
9. Secretar III cl. I, secretar economic III cl. I, referent relații șef, secretar militar, șef serviciu administrativ cl. I 2,10
10. Secretar III cl. II, secretar economic III cl. II, inginer, economist, fizician (și altele similare), consilier juridic, șef serviciu administrativ cl. II 2,00
11. Atașat cl. I, agent consular cl. I, referent principal relații, referent specialitate I 1,80
12. Atașat cl. II, agent consular cl. II, referent relații, tehnician principal, șef birou administrativ, referent specialitate II, agent principal cl. I („TAROM”, „NAVROM”, „TURISM”) 1,70
13. Atașat stagiar, referent relații, tehnician 1,65
14. Contabil (merceolog) principal, funcționar principal, stenodactilograf principal I, secretar dactilo principal I, agent principal cl. II, agent cl. I („TAROM”, „NAVROM”, „TURISM”) 1,50
15. Contabil, merceolog, agent cl. II („TAROM”, „NAVROM”, „TURISM”), funcționar administrativ principal 1,30
16. Stenodactilograf I, secretar dactilo I, funcționar administrativ I, intendent I 1,25
17. Dactilograf I, șofer I, muncitor calificat I, telexist 1,20
18. Funcționar administrativ II, șofer II, muncitor calificat II, telefonist 1,10
19. Portar 1,00
20. Îngrijitoare 0,90
Notă:
Funcțiile și coeficienții de ierarhizare, altele decât cele prevăzute mai sus, specifice unor ministere sau organe centrale, se stabilesc prin asimilare, de către acestea, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.