autentificare cu OpenID
Hotărâre privind atribuirea de locuri de muncă absolvenților învățământului superior medical și farmaceutic după efectuarea internatului generalizat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Atribuirea de locuri de muncă medicilor și farmaciștilor la terminarea internatului generalizat cu durata de un an se face prin concurs de intrare în secundariat, organizat de Ministerul Sănătății.

Numărul de posturi de secundariat se stabilește de Ministerul Sănătății, la propunerea direcțiilor sanitare județene și a municipiului București, precum și a ministerelor cu rețea sanitară proprie.

Alegerea posturilor se va face pe țară, în ordinea mediilor. Medicii și farmaciștii care nu au ocupat posturi de secundar vor alege posturile de medicină generală, pediatrie, stomatologie și farmacie în limita locurilor aprobate pentru fiecare județ, în ordinea mediilor obținute la concursul de secundariat.

Internii care nu au participat la concursul de secundariat pot alege posturi în ordinea mediei de absolvire a facultății, după ce au ales cei prevăzuți la alineatul precedent.

Medicii și farmaciștii care nu se prezintă la alegerea posturilor vor putea opta numai pentru posturile rămase neocupate.

Participarea ulterioară la concursuri în sectorul sanitar este condiționată de o activitate de cel puțin un an potrivit diplomei de absolvire.

Art. 2. - Modul de organizare și desfășurare a concursului de secundariat se stabilește de Ministerul Sănătății.

Art. 3. - Absolvenții facultăților de medicină și farmacie, promoțiile 1987 și 1988, vor efectua cu începere de la 1 mai 1990 un ultim stagiu la alegere, după care se vor putea prezenta la concursul de secundariat din luna octombrie 1990.

Absolvenții promoția 1989 repartizați pentru îndeplinirea stagiului practic la data de 15 decembrie 1989 vor efectua internatul generalizat cu durata de un an începând cu data de 1 mai 1990.

Alegerea posturilor de către absolvenții celor trei promoții se va face potrivit dispozițiilor prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.