autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea alocațiilor zilnice de hrană și a normativelor de personal în unitățile de asistență socială
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 mai 1990, alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile de asistență socială se stabilesc potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Nomenclatorul funcțiilor specifice, de conducere și de execuție, precum și criteriile de normare în căminele de pensionari și de bătrâni, căminele-spital pentru bolnavi cronici adulți, căminele pentru deficienți minori nerecuperabili, căminele-atelier și cantinele de ajutor social, se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și ocrotirilor sociale, cu acordul Ministerului Sănătății și al Ministerului Finanțelor.

Art. 3. - Pe aceeași dată, personalul medico-sanitar este încadrat și salarizat la unitățile menționate la art. 2.

Personalul existent la unitățile prevăzute la alin. 1 se transferă începând cu data de 1 mai 1990, în interesul serviciului, la aceste unități, de la direcțiile sanitare județene și a municipiului București.

Art. 4. - Personalul încadrat la căminele-spital pentru bolnavi cronici adulți, căminele pentru deficienți minori nerecuperabili, căminele-atelier și creșe, menționat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, beneficiază de un spor de 20% la salariul tarifar.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru modificarea în mod corespunzător a indicatorilor din planul și bugetul de stat pe anul 1990.


[modificare] Anexa Nr. 1.

Alocațiile zilnice de hrană pentru unitățile din domeniul asistenței sociale

1. Cămine de bătrâni și cămine de pensionari 23,00 lei/zi
2. Cămine-spital pentru adulți și copii, precum și cămine-spital pentru invalizi 28,00 lei/zi
3. Cămine-atelier pentru deficienți parțial recuperabili și centre de primire a minorilor 30,00 lei/zi
4. Cantine de ajutor social 20,00 lei/zi


[modificare] Anexa nr. 2.

Personalul încadrat la căminele-spital pentru bolnavi cronici adulți, căminele pentru deficienți minori nerecuperabili, căminele-atelier și creșe, care beneficiază de un spor de 20% la salariul tarifar

  • director (medic)
  • medic
  • personal mediu sanitar
  • infirmiere
  • spălătorese
  • îngrijitoare