autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Asociației generale a crescătorilor de păsări și animale din România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Asociația generală a crescătorilor de păsări și animale din România, cu sediul în municipiul București, ca organizație obștească, cu personalitate juridică, funcționând pe principiul autofinanțării, sub îndrumarea tehnică a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Asociația generală a crescătorilor de păsări și animale din România are în subordine asociații teritoriale, cu personalitate juridică, funcționând pe principiul autofinanțării.

Art. 2. - Organizarea activității desfășurate de Asociația generală a crescătorilor de păsări și animale din România, precum și atribuțiile acesteia, sunt prevăzute în statutul aprobat de ministrul agriculturii și industriei alimentare.

Art. 3. - Mijloacele financiare pentru desfășurarea activității Asociației generale a crescătorilor de păsări și animale din România și ale asociațiilor teritoriale din subordine vor fi asigurate din veniturile proprii și prin credite bancare.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va lua măsuri pentru restituirea către Asociația generală a crescătorilor de păsări și animale din România a mijloacelor fixe care au fost trecute în proprietatea statului.

În situația în care anumite mijloace fixe nu mai pot fi restituite, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va achita contravaloarea acestora la valoarea lor de inventar stabilită la data preluării.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va restitui, le cererea Asociației generale a crescătorilor de păsări și animale din România, sumele încasate fără temei legal și virate la bugetul de stat.

Art. 6. - Prevederile din hotărârile Consiliului de Miniștri nr. 343/1974 și nr. 329/1976 se abrogă.