autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea unor organe centrale
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Învățământului prin reorganizarea Ministerului Educației și Învățământului, care se desființează.

Art. 2. - Mihai Șora se numește în funcția de ministru al învățământului.

Art. 3. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Sportului.

Art. 4. - Mircea Angelescu se numește în funcția de ministru al sportului.

Art. 5. - Ioan Aurel Stoica se numește în funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini.

Art. 6. - Pe data prezentului decret se înființează Comisia Națională pentru Statistică prin reorganizarea Direcției Centrale de Statistică, care se desființează.

Art. 7. - Petru Pepelea se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Statistică, cu grad de ministru secretar de stat.

Art. 8. - Pe data prezentului decret se înființează Comisia Națională pentru Standarde și Calitate, având în componența sa:

a) Institutul român de standardizare;

b) Institutul național de metrologie;

c) Oficiul de stat pentru invenții și mărci.

Art. 9. - Mihail Victor Buracu se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Standarde și Calitate, cu grad de ministru secretar de stat.