autentificare cu OpenID
Hotărâre privind plata fondului de participare la beneficii și a fondului de premiere anuală pe anul 1989
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Constituirea și utilizarea fondului de participare la beneficii se fac potrivit reglementărilor legale, fără a mai fi necesară elaborarea unui act normativ pentru aprobarea sumelor cuvenite.

(2) Din fondul de participare la beneficii stabilit în condițiile legii, pentru întregul an 1989, se scad sumele plătite, din acest fond, în luna decembrie 1989, potrivit prevederilor Decretului nr. 310/1987 și Decretului nr. 311/1989.

Art. 2. - La constituirea și utilizarea fondului de participare la beneficii și a fondului de premiere anuală se vor avea în vedere reglementările prezentate în anexă.

Art. 3. - Plata fondului de participare la beneficii și a fondului de premiere anuală se va face începând cu data de 1 iulie 1990 pe baza unui grafic elaborat de băncile finanțatoare, împreună cu conducerile unităților beneficiare.


[modificare] Anexă

Reglementări

 1. Decretul nr. 310/1987 privind unele măsuri în legătură cu plata fondului de participare la beneficii, art. 3.
 2. Decretul nr. 105/1989 privind fondul de participare la beneficii și fondul de premiere pentru anul 1988 și cotele de constituire a acestor fonduri pe anul 1989, art. 2.
 3. Pct. 2, 4, 6 din nota la anexa nr. 1 la Decretul nr. 105/1989.
 4. Legea nr. 57/1974, republicată în 1980, art. 51 alin. (1) lit. b)-e) și alin. (3), art. 52, 53, 55 și 58 alin. (3) și (4);
 5. Decretul nr. 325/1983 pentru majorarea retribuției personalului muncitor art. 8 alin. (3) și (4), anexa nr. 3 cap. I pct. 6 lit. a)-d), cap. II pct. 4 și cap. V.
 6. Legea nr. 1/1982 privind retribuirea muncii în unitățile agricole cooperatiste, art. 58-61.
 7. Decretul nr. 027/1989[1] privind Planul național unic pe anul 1989, vol. IX C, cap. 2 g/8.
 8. Decretul-lege nr. 50/1990 privind unele măsuri pentru anularea unor penalități, art. 9.
 9. Decretul nr. 383/1984 privind perfecționarea sistemului de stimulare, art. 4-12.
 10. Normele metodologice nr. 2188/1985 referitoare la aplicarea Decretului nr. 383/1984.
 11. Pct. 2-6 din nota la anexa nr. 2 la Decretul nr. 105/1989.
 1. În original, „Decretul nr. 27/1989", dar textul se referă la un act anterior Revoluției. S-a modificat numărul pentru a-l diferenția de actul emis de Consiliul Frontului Salvării Naționale pe 30 decembrie 1989 (Decretul nr. 27/1989 publicat în Monitorul Oficial nr. 8/1989).