autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Centrului de medicină socială „Christiana”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul de medicină socială „Christiana”, cu sediul în municipiul București, unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății.

Art. 2. - Centrul de medicină socială „Christiana” are următorul obiect de activitate:

a) acordă asistență medicală, socială, spirituală, spitalicească și ambulatorie, pentru bolnavii - cazuri sociale -, cetățenilor români, în mod gratuit, și cetățenilor străini, cu plată;

b) desfășoară activitate integrată de asistență medicală, învățământ și cercetare științifică prin colaborări și cooperări cu instituții, asociații și firme din țară și străinătate;

c) asigură specializarea și perfecționarea pentru personalul român și străin;

d) valorifică rezultatele cercetării științifice prin lucrări și tratate de specialitate, brevete de invenții și inovații.

Art. 3. - Centrul de medicină socială „Christiana” va funcționa ca unitate de categoria I, finanțată de la bugetul de stat și din donații de la Asociația „Christiana” și de la alte persoane juridice sau fizice din țară și din străinătate.

Centrul de medicină socială „Christiana” va deschide, pentru valuta primită, cont la Banca Română de Comerț Exterior, având dreptul de a o utiliza integral.

Centrul va putea vinde sau schimba în natură unele donații, potrivit valorii respective.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul pe anul 1990.