autentificare cu OpenID
Decret-lege privind îmbunătățirea condițiilor pentru ocrotirea, educarea, școlarizarea și pregătirea profesională a copiilor și tinerilor cu deficiențe fizice sau intelectuale și a minorilor inadaptați
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Pentru înlesnirea accesului în unitățile de ocrotire a copiilor și tinerilor cu deficiențe fizice sau intelectuale și ai minorilor inadaptați, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de creștere, educare, școlarizare și calificare a copiilor și tinerilor din leagăne, case de copii și din instituțiile speciale de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și post-liceal, în vederea recuperării și integrării lor în societate, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerul Învățământului vor asigura, prin organele lor teritoriale de specialitate, după caz:

a) depistarea activă, înregistrarea și evidența copiilor și tinerilor care, potrivit legii, trebuie să beneficieze de condiții speciale de ocrotire ce nu le pot fi asigurate în familie sau prin instituțiile de învățământ obișnuit;

b) efectuarea examenelor de bilanț medical, psihopedagogic și social, orientarea școlară și profesională a copiilor și tinerilor luați în evidență și stabilirea măsurilor de ocrotire.

Ocrotirea socială și pregătirea școlară și profesională sunt gratuite.

Art. 2. - Primăriile județene, municipale, orășenești și comunale vor asigura cu prioritate clădirile necesare desfășurării activității de învățământ și ocrotire, precum și dotarea lor corespunzătoare, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii și Ocrotirilor sociale.

Art. 3. - Drepturile materiale ale copiilor și tinerilor din instituții de ocrotire - leagăne, case de copii și unități de învățământ special - sunt prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul decret-lege.

Alocațiile zilnice de hrană pentru copiii și tinerii prevăzuți la alin. 1 se vor stabili prin hotărâre a guvernului.

Art. 4. - Rețeaua utilităților și cuprinderea ocrotiților și elevilor în casele de copii școlari și în învățământul special, structura anului școlar, durata de pregătire, conținutul activităților, formele de profesionalizare, precum și nomenclatorul profesiilor și meseriilor în care pot fi calificate persoanele handicapate, se stabilesc de Ministerul Învățământului împreună cu Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne.

Art. 5. - Articolul 242 alineatul 1 din Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea și calitatea muncii se completează și va avea următorul cuprins :

„Salariul tarifar prevăzut de lege pentru personalul didactic, personalul sanitar și personalul auxiliar de învățământ din leagăne, casele de copii și din unitățile speciale de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal, profesional, de la centrele logopedice și de la cursurile de calificare sau recalificare pentru deficienți și invalizi este mai mare cu 3 clase de salarizare. Personalul de administrație, de deservire, de întreținere și de pază din leagăne, casele de copii și unitățile de învățământ special beneficiază de un salariu tarifar cu o clasă de salarizare mai mare decât cel prevăzut de lege”.

Art. 6. - Articolul 19 din Legea nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori se abrogă; contribuția neachitată până la data prezentului decret-lege nu va mai fi urmărită.

Art. 7. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege se autoriză Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, să modifice corespunzător indicatorii pe anul 1990.


[modificare] Anexă

Drepturile materiale ale copiilor și tinerilor din instituții de ocrotire (leagăne, case de copii și unități de învățământ special)

Copiilor și tinerilor din instituțiile de ocrotire li se asigură cazare, hrană, echipament, materiale pentru igiena personală, medicamente și materiale sanitare, proteze și aparate ortopedice, în limita alocațiilor și normativelor stabilite prin dispoziții legale.

1. Preșcolarilor, elevilor deficienți din unitățile de învățământ special și minorilor din casele de copii li se asigură integral echipamentul și cazarmamentul prevăzut în baremurile stabilite potrivit legii. Valoarea minimă anuală a echipamentului și cazarmamentului care se acordă ca dotare inițială și de înlocuire anuală este următoarea:

- lei -

Grupa de vârstă Valoarea dotării inițiale Valoarea de înlocuire anuală
I. Echipament
Preșcolari 3.000 2.000
Elevi 6-10 ani 3.500 2.500
Elevi 11-14 ani 4.500 3.000
Elevi peste 14 ani 5.000 3.500
Elevi în evidența caselor de copii 5.200 3.500
Studenți în evidența caselor de copii 6.000 4.000
II. Cazarmament
Preșcolari 2.800 1.200
Școlari și tineri 2.300 1.400

2. Elevii din unitățile speciale de învățământ și invalizii care se recalifică prin aceste unități, precum și ocrotiții din leagăne și casele de copii, primesc materiale educative, cultural-sportive, de igienă personală și rechizite școlare în valoare de 360 lei anual.

3. Preșcolarii, elevii deficienți și ocrotiții din casele de copii, care nu au venituri proprii din pensie de urmaș, ajutor lunar, pensie de pierdere a capacității de muncă sau din munca prestată în atelierul-școală, primesc, pentru nevoi personale, o indemnizație lunară de 100 lei pentru preșcolari, 145 de lei pentru elevii claselor pregătitoare și I-VIII, 160 de lei pentru elevii liceelor și școlilor profesionale speciale și cei ai școlilor speciale de reeducare și de 200 de lei pentru elevii școlilor postliceale și studenții aflați în întreținerea caselor de copii.

4. Persoanele aflate în întreținerea caselor de copii și elevii deficienți din unitățile de învățământ special au dreptul, în mod gratuit, la călătorii cu tren de persoane clasa a II-a și cu mijloacele auto de transport în comun interurban pentru:

a) transportul de la domiciliu la unități, la începerea cursurilor sau la internare;

b) transportul la locul de muncă la absolvire sau la externare;

c) transportul la transferarea dintr-o unitate în alta;

d) transportul dus și întors la domiciliu sau în tabere cu ocazia vacanțelor școlare;

e) transportul pentru însoțitorii elevilor cu invalidități de gradul I.

Elevii deficienți internați beneficiază gratuit de călătorii dus-întors, cu mijloacele de transport în comun pentru deplasarea de la școală la internat și la locul de instruire practică, dacă acestea sunt situate la o distanță mai mare de 1 km, iar cei cu invalidități de gradul I și II chiar dacă distanța este mai mică.

5. Asistații caselor de copii vor primi la încadrarea în muncă o indemnizație egală cu valoarea anuală de înlocuire a echipamentului și cazarmamentului.