autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Companiei de construcții București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 89 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează, în cadrul Ministerului Construcțiilor, Compania de construcții București, având sediul în municipiul București, prin libera asociere a unităților Centralei - antrepriză generală de construcții industriale București, care se desființează.

Compania de construcții București funcționează în baza statutului propriu, care va asigura unităților asociate autonomie și eficiență în desfășurarea activității de producție; patrimoniul centralei trece în cadrul Companiei de construcții București.

Art. 2. - Compania de construcții București are ca obiect de activitate executarea lucrărilor de construcții industriale, de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și a altor lucrări de construcții-montaj, precum și realizarea de produse și servicii specifice activității sale.

Art. 3. - Structura organizatorică a Companiei de construcții București se aprobă de către Consiliul de administrație al companiei, cu avizul Ministerului Construcțiilor.

În conducerea Companiei de construcții București se utilizează un post de director general, un post de director general adjunct, 4 posturi de director tehnic și 2 posturi de director economic. De asemenea, compania poate utiliza maximum 6 posturi de inspector principal de specialitate.

Art. 4. - Nivelurile de salarizare și funcțiile utilizate de Compania de construcții București sunt cele prevăzute de Legea nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap. II lit. B b), corespunzător gradului special de organizare.