autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea Centrului internațional de comerț
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se aprobă organizarea Centrului internațional de comerț, cu sediul în București, având ca obiect de activitate dezvoltarea, modernizarea și diversificarea infrastructurilor de comerț exterior ale României.

Art. 2.

Se autoriză Camera de Comerț și Industrie a României să facă demersurile pregătitoare necesare pentru realizarea Centrului internațional de comerț în București.

În acest scop, Camerei de Comerț și Industrie a României, în calitate de promotor și beneficiar al proiectului, i se atribuie de la bugetul statului fonduri în valoare de 800 mii lei și 10 mii dolari.

Art. 3. - Întreprinderea „Romconsult” se desemnează în calitate de consultant general, cu sarcina de a iniția, elabora și coordona programul de lucru și acțiunile necesare pentru pregătirea și realizarea proiectului: documentația de fundamentare cu caracteristicile tehnico-funcționale, amplasamentul, costurile și eficiența investiției, modul de finanțare etc.

Institutul de proiectări "Carpați” va elabora proiectul preliminar al obiectivului de investiții.

Art. 4. - Întreprinderea „Romconsult” va iniția negocieri preliminare pentru identificarea de parteneri potențiali care să participe la finanțarea și realizarea obiectivului. Totodată, va lua măsuri pentru alcătuirea unui grup promoțional coerent, format din reprezentanți ai beneficiarului de investiții, consultantului general și finanțatorului selecționat.

Art. 5. - Camera de Comerț și Industrie a României va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre și înaintarea la aprobare a documentației tehnice pentru realizarea proiectului de investiții.