autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea Centrului de comerț internațional București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate este autorizată să urmărească și să coordoneze activitatea pentru realizarea proiectului, executarea de lucrări și darea în folosință a Centrului de comerț internațional București.

Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistentei Economice din Străinătate preia fondurile în lei și în valută alocate Camerei de Comerț și Industrie a României prin Hotărârea guvernului nr. 533/14 mai 1990, din care se deduc cheltuielile efectuate în acest scop, pe bază de documente justificative, până la data prezentei hotărâri.

Art. 2. - În vederea realizării proiectului și executării lucrării, precum și pentru exploatarea Centrului de comerț internațional București, se vor lua măsurile necesare pentru constituirea, în condițiile prevăzute de lege, a unei societăți comerciale cu participare străină.

Din partea romană, la constituirea societății comerciale vor participa ca asociați Camera de Comerț și Industrie, UCECOM, CENTROCOOP, Compania de mecanică fină, Compania autonomă „Carpați” și Banca Română de Comerț Exterior.

Art. 3. - Sub coordonarea Agenției Române pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate, unitățile menționate în art. 2 vor negocia cu firme și organizații din străinătate, pe bază de competitivitate, în vederea alegerii celor mai adecvați parteneri la societatea comercială.

Art. 4. - Rezultatul negocierilor și al demersurilor întreprinse va fi supus aprobării guvernului, în prealabil finalizării și semnării documentelor de constituire.

Art. 5. - Societatea comercială ce se va constitui potrivit art. 2 va acorda, pe bază de contract și în condiții de competitivitate, realizarea proiectului și executarea lucrărilor Centrului internațional de comerț București, antreprizelor românești de construcții.

Art. 6 - Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate va urmări prezentarea spre aprobare, în condițiile legii, a documentației tehnice și de execuție pentru realizarea Centrului de comerț internațional București.

Art. 7. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă articolul 2 alineatul 1 și articolele 3-5 din Hotărârea guvernului nr. 533/14 mai 1990 privind organizarea Centrului internațional de comerț.