autentificare cu OpenID
Hotărâre privind majorarea fondurilor proprii ale băncilor pentru trecerea activității acestora la o economie bazată pe mecanismele pieței și practicii bancare internaționale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Fondul statutar al Băncii Naționale a României, Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Băncii de Investiții și Băncii Române de Comerț Exterior se majorează în anul 1990 cu 75% din beneficiile ce se realizează de acestea. De asemenea, fondul statutar al Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară se majorează cu dobânzile cuvenite băncii, acoperite de la buget pe baza Decretului-lege nr 43/1990 prin care s-au anulat unele datorii ale unităților agricole cooperatiste.

Art. 2. - Sumele în valuta obținute din dobânzile și comisioanele la creditele acordate și operațiunile bancare efectuate, precum și din participarea cu capital la societăți mixte bancare, vor rămâne la dispoziția băncilor pentru majorarea fondurilor valutare proprii, dezvoltarea bazei materiale și alte cheltuieli curente, în condițiile legii.

Art. 3. - Se autoriză Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei Naționale să doteze Banca de investiții din rezerva valutară cu suma de 20 milioane dolari S.U.A. în vederea constituirii fondului propriu în valută, în scopul efectuării de operațiuni de creditare și decontări privind investițiile și activități economice pe baza liberei inițiative.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor va efectua modifiările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990.