autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea Ministerului Apărării Naționale de a avea relații de vânzare-cumpărare cu persoane fizice care nu desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Apărării Naționale este autorizat să valorifice, prin vânzare către persoane fizice care nu desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, unele mașini, utilaje, instalații, aparatură din diverse domenii, autovehicule care și-au îndeplinit norma de timp de funcționare total sau parțial, precum și piese de schimb și unele piese și produse rezultate din cercetare, care nu mai corespund nevoilor acestui minister și care nu pot fi valorificate prin căile și mijloacele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Obiectul vânzării de către Ministerul Apărării Naționale către persoanele fizice prevăzute la art. 1 îl formează bunurile uzate parțial, care în urma redistribuirii, valorificării interne sau transmiterii devin disponibile, precum și cele declasate și destinate casării.

Art. 2. - Ministerul Apărării Naționale este autorizat să organizeze licitația în scopul vânzării produselor: mașini, utilaje, instalații și autovehicule potrivit reglementărilor în vigoare, cu excepția produselor de tehnică militară.

Art. 3. - Prețurile cu care se valorifică bunurile prevăzute la art. 1 se stabilesc în conformitate cu art. 10 și 11 din Decretul-lege nr. 54/1990 și normele prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea guvernului nr. 201/1990.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naționale va elabora instrucțiuni de aplicare a acesteia.