autentificare cu OpenID
Decret-lege privind repatrierea cetățenilor români și a foștilor cetățeni români
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Pentru realizarea măsurilor proclamate prin programul Frontului Salvării Naționale, a idealurilor de dreptate socială, justiție și democrație în spiritul respectului față de drepturile și libertățile omului, inclusiv a dreptului de deplasare liberă,
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Cetățenilor români aflați peste hotare și care doresc să se înapoieze și să se stabilească în România li se garantează dreptul la repatriere.

Art. 2. - Dreptul de repatriere se recunoaște și foștilor cetățeni români care pot redobândi cetățenia română prin efectul repatrierii și la cerere.

Art. 3. - Părinții hotărăsc pentru copiii lor minori privind cetățenia. Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani trebuie să exprime consimțământ separat.

Abrogat de Legea 21 / 1991

Art. 4. - Persoanele care se repatriază în condițiile prezentului decret și au cetățenia română beneficiază de toate drepturile politice, economice și sociale conferite de lege cetățenilor români.

Art. 5. - Persoana care deține cetățenia română și dorește să se repatrieze, dar nu are acte doveditoare a acesteia, are dreptul la eliberarea unui pașaport de îndată ce se clarifică problema cetățeniei sale.

Art. 6. - Persoanele care doresc să se repatrieze depun cererile de repatriere la misiunile diplomatice și oficiile consulare române sau direct la Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 7. - Ministerul Afacerilor Externe aprobă, în colaborare cu organele desemnate de lege pentru probleme de evidență a străinilor, cererile de repatriere.

Art. 8. - Dobândirea cetățeniei române de către unul dintre soți nu are nici o consecință asupra cetățeniei celuilalt soț. Soțul cetățean străin poate cere dobândirea cetățeniei române în condițiile legii.

Abrogat de Legea 21 / 1991

Art. 9. - Persoanele care se repatriază beneficiază de scutiri de vamă pentru toate bunurile dobândite în străinătate.

Art. 10. - Persoanele repatriate își dobândesc drepturile de pensie pe care le-au avut la data plecării definitive din țară.

Art. 11. - Cetățenii români repatriați pot beneficia, cu prioritate, de spații de locuit proprietate, prin organizațiile de stat, cu plata în valută.

Art. 12. - Orice dispoziție contrară prezentului decret se abrogă.