autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea art. 13 alin. 2 din Normele preliminare privind activitatea Adunării Deputaților, aprobate prin Hotărârea Adunării Deputaților nr. 1/1990
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Acte care menționează acest act:

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Art. 13 alin. 2 din Normele preliminare privind activitatea Adunării Deputaților, aprobate prin Hotărârea Adunării Deputaților nr. 1/1990, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Președintele Adunării Deputaților este și președintele biroului permanent, din care mai fac parte 4 vicepreședinți, 4 secretari și 2 chestori."